Stikkord

Dyrevelferd

Griser slaktes med omsorg

Publisert: 04.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

 

Færre skuldersår med sterkere fôring i dieperioden?

Publisert: 23.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

I Danmark som i Norge er det vanlig å fôre purkene tre til fire ganger om dagen gjennom dieperioden for å sikre godt hold på purkene. Men blir det færre skuldersår om en dobler antall fôringer?

Utafor skigar`n

Publisert: 16.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Halebiting kan være et problem i enkelte slaktegrisbesetinger og for offeret er halebiting ofte en smertefull affære.

Ny lov krever kompetente dyreholdere

Publisert: 25.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Sammenliknet med dyrevernloven som regulerte dyreholdet fram til nyttår, krever den nye dyrevelferdsloven at dyreholder har kompetanse til å holde dyr.  

Fiksering av purker i fødebingen

Publisert: 18.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Mattilsynet arbeider nå med et utkast som vil bety forbud mot fiksering av purker i fødebingen.

Flere grisunger med fiksering

Publisert: 18.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Det blir bedre resultater om purkene fikseres i dagene rett etter grising. Det mener mange svineprodusenter i Rogaland, deriblant Magnus Folkvord. Han er klart i mot et eventuelt forbud mot fiksering.