Stikkord

Dyrevelferd

En ny milepæl i nordisk svineavl implementeres nå i oktober for landsvin og duroc. Evalueringen av livdyr i avlsbesetningene i Norge, Sverige og Finland samkjøres, og Norsvin er først ute

Rask behandling med jod. Blåspray. Plaster. Talle. Godt fôrregime. Dette er momentene som svineprodusent May Bergsholm mener forebygger bogsår.  

De eksisterende kastreringsalternativene for hanngris er ikke perfekte. Men både dagens praksis med lokalbedøvelse og smertelindring og vaksinering mot rånelukt er mye bedre enn hverdagen for nærmere 100 millioner europeiske

Bogsårproblemene hos purker har ikke blitt mindre, snarere tvert i mot. Fra 2004 til 2008 er de kraftig forverret. Dette har skjedd til tross for handlingsplaner for å redusere problemene.

Halebiting forekommer ikke helt sjelden i mange grisebesetninger, og det er et av de største velferdsproblemene vi har hos norsk gris. Men miljøforbedringer vil i de fleste tilfellene kunne forebygge

Norge har et av verdens strengeste regelverk når det gjelder dyrevelferd. Fra 1. januar i år gjelder den nye loven som slår fast at dyr har egenverdi uavhengig av den