Stikkord

Dyrevelferd

De eksisterende kastreringsalternativene for hanngris er ikke perfekte. Men både dagens praksis med lokalbedøvelse og smertelindring og vaksinering mot rånelukt er mye bedre enn hverdagen for nærmere 100 millioner europeiske

Bogsårproblemene hos purker har ikke blitt mindre, snarere tvert i mot. Fra 2004 til 2008 er de kraftig forverret. Dette har skjedd til tross for handlingsplaner for å redusere problemene.

Halebiting forekommer ikke helt sjelden i mange grisebesetninger, og det er et av de største velferdsproblemene vi har hos norsk gris. Men miljøforbedringer vil i de fleste tilfellene kunne forebygge

Norge har et av verdens strengeste regelverk når det gjelder dyrevelferd. Fra 1. januar i år gjelder den nye loven som slår fast at dyr har egenverdi uavhengig av den

Situasjonen er god i de fleste besetninger når det gjelder syke og skadde griser. Men det er på unntaksbesetningene vi blir målt. Det hjelper lite for de grisene som faktisk

Griser kan oppdras til for eksempel å holde rent i egen binge. Det mener svinebonde og satellittbesetningseier Hans Nummestad i Rakkestad. Han synes han får det til også. Mye kan