Stikkord

Dyrevelferd

Avliving av gris på gården

Publisert: 03.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Enten vi snakker om slakting til eget bruk, eller avliving av et sykt eller skadet dyr, så skal det gjøres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det betyr at dyret skal bedøves før avblødning. Hvordan det bør gjøres, kommer an på situasjonen og dyrets størrelse.  

Effektiv flytting er mest dyrevenleg

Publisert: 03.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Effektiv flytting av gris er dyrevenleg flytting. Det er nemleg under utlevering at grisen opplever størst påkjenning. Tida på vegen i ein godt ventilert dyrebil køyrt av ein omtenksam sjåfør betyr mindre.  

Seks om dyrevelferd

Publisert: 03.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Svin har spurt seks personer med ulik bakgrunn/posisjon om hva de tror/mener om dyrevelferd på gris i Norge. Spørsmålene er:   1. Hva er inntrykket ditt av dagens dyrevelferd på gris i Norge?2. Hva er næringens største utfordring når det gjelder dyrevelferd på gris?3. Er forbruker villig til å betale for en høy/høyere dyrevelferd?  

Kan grisen transporterast?

Publisert: 03.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

I alle grisehus vil ein av og til sjå dyr med tilstandar som gjer at dei ikkje kan transporterast. Dyret er ikkje transportdyktig. Men kva legg vi eigentleg i omgrepet transportdugleik?  

Utprøving av vaksine mot rånelukt

Publisert: 09.08.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Vaksinering mot rånelukt er en alternativ metode til kirurgisk kastrering av gris. En vaksine mot rånelukt ble godkjent i Norge i 2009. Nå er en utprøving i norske besetninger i gang.  

«Bare tull – noe stort tull»

Publisert: 13.07.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Ja slik stod det om det å fiksere purka rundt fødsel i intervju med yrkesbroder Bjørn Gevelt i forrige nummer av Svin.