Publisert: 05.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Blåspray og talle mot bogsår

Rask behandling med jod. Blåspray. Plaster. Talle. Godt fôrregime. Dette er momentene som svineprodusent May Bergsholm mener forebygger bogsår.

 


Blåspray og talle mot bogsår

Rask behandling med jod. Blåspray. Plaster. Talle. Godt fôrregime. Dette er momentene som svineprodusent May Bergsholm mener forebygger bogsår.

 

På Berkely i Stokke, Vestfold, finnes en av landets større durocbesetninger. May og Vidar Bergsholm har sju ukers puljedrift og 35 purker i pulja. I tillegg har de cirka 1000 dekar korn, og litt gras til høyensilasje. Høyensilasjen er mest til eget bruk i grisehuset, men en god del selges også til hesteeiere.

 

Familiebinger for de sene

 

Utfordringen med duroc er å få purkene i brunst samtidig. Det blir derfor slik at insemineringen spres over nesten tre uker. – Dermed blir det vanskelig å synkronisere avvenning, men vi løser dette ved å sende purkene og grisungene som er sist i pulja i en stor familiebinge på talle. Slik går omtrent alle grisunger med mora i fem uker. Og de som havner i familiebinge går enda lenger, forklarer May. Det er hun som har hovedansvaret i grisehuset, og hun liker å avvenne store fine grisunger. Med seg til å hjelpe i grisehuset har hun en pensjonert svinebonde pluss en praktikant, til sammen cirka 50 porosent stilling. – Her får jeg både erfaring og pågangsmot samtidig. Det fungerer bra, sier May. På Berkely er to fødeavdelinger og binger i litt varierende størrelse uten fiksering. Men bredden er fra 2,20 til 2,40, og lengden minst 3,20. I tillegg er det smågrisavdeling og talleavdeling for oppfôring av livpurker/slaktegris (de fleste kastraten selges). Drektighetsavdeling er også på talle, men ikke bedekningsavdelingen. Begge disse avdelingene har imidlertid manuell fôring.

– Jeg føler at vi har best kontroll og får tatt holdvurdering når vi fôrer purkene manuelt, sier Bergsholm. All fôring hos henne er for øvrig tørrfôring.

 

Bogsår fraværende

Spesielt med besetningen til Bergshom er at bogsår omtrent ikke finnes. Noen få har begynnende bogsår, men da er May raskt framme med jod, desinfiserende blåspray og event sprayplaster med det samme.

– Jeg følger nøye med purkene i fødeavdelingen, og lar sprayflaska stå på smågrishjørnet hos de jeg behandler. Dermed husker vi det hver gang vi går forbi, forklarer May. I tillegg gis ekstra strø og noe halm til purker som er utsatt. Nå har Bergsholm fødeavdeling med gjødseltrekk og ikke vakuum. Hun har ingen erfaring med vakuumutgjødsling, men tror gjødseltrekk i fødeavdelingen betyr at en kan gi mer strø. – Dessuten tror vi det å ha drektighetsavdelingen på talle forebygger bogsår. Bogsår forsvinner når purkene går på talle. Samtidig er vi nøye med holdfôring, opplyser May. Generelt tror hun fôringa rett etter grising er uhyre viktig, også når det gjelder sjukdommer som bogsår.

– Vi satser veldig på å få i gang purkene etter fødsel, og fôrer fem ganger i døgnet den første tida, sier Bergsholm.

 

Fotballsparking mot halebiting

Halebiting er også omtrent fraværende hos Bergsholm, men de hadde ett tilfelle når Svin var på besøk. I den bingen lå en stor fotball.

– Det er Vidar sin ide. Han har fått tak i noen store fotballer som han fyller med byggeskum, sier May. Disse leker grisen med der det oppdages halebiting, eller en kan legge inn en fotball eller vedkubbe for å forebygge dette. Men hun bruker også her blåspray på såret. Et annet tiltak er å ha avispapir i bingene.

– Det er viktig å være rask til å behandle, og en trenger å aktivisere grisen hvis en ser symptomer, sier May.

 

Over 500 rundballer

Tallebingene hos Bergsholm måler ca 15,5 x 5 meter. Det er rikelig med drikkekar, samt tørrfôr appetittfôring. I alt er det seks slike binger pluss et par tallebinger i drektighetsavdelingen. Her med selvfangerbåser til purkene. En tallebinge krever cirka en rundballe i uka.

– Vi har berget 500 rundballer til nå. Det kan holde, men vi har 150 dekar vårhvetehalm liggende som vi håper å berge, sier May. Det er godvær i sikte, og Vidar får det plutselig travelt. Han må ut med traktoren for å vende halm.

 

(Bilde 17) SLAKTES ETTERPÅ: På Berkely flyttes purke og hele kull fra fødeavdelingen når smågrisen er fra 17 dager gammel. – Det fungerer veldig bra, men purkene går til slakt etter å ha gjort ammejobben, sier May.