Stikkord

Dyrevelferd

Griser kan oppdras til for eksempel å holde rent i egen binge. Det mener svinebonde og satellittbesetningseier Hans Nummestad i Rakkestad. Han synes han får det til også. Mye kan

Spedgristapet er gjennomsnittlig på over 20 prosent i norske svinebesetninger. Det tilsvarer cirka 350 000 dyr hvert år. Dette er et betydelig dyrevelferdsproblem, men det er også en belastning for

Enten vi snakker om slakting til eget bruk, eller avliving av et sykt eller skadet dyr, så skal det gjøres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det betyr at dyret skal

Effektiv flytting av gris er dyrevenleg flytting. Det er nemleg under utlevering at grisen opplever størst påkjenning. Tida på vegen i ein godt ventilert dyrebil køyrt av ein omtenksam sjåfør

Svin har spurt seks personer med ulik bakgrunn/posisjon om hva de tror/mener om dyrevelferd på gris i Norge. Spørsmålene er:   1. Hva er inntrykket ditt av dagens dyrevelferd på

I alle grisehus vil ein av og til sjå dyr med tilstandar som gjer at dei ikkje kan transporterast. Dyret er ikkje transportdyktig. Men kva legg vi eigentleg i omgrepet