Stikkord

Dyrevelferd

Situasjonen er god i de fleste besetninger når det gjelder syke og skadde griser. Men det er på unntaksbesetningene vi blir målt. Det hjelper lite for de grisene som faktisk

Griser kan oppdras til for eksempel å holde rent i egen binge. Det mener svinebonde og satellittbesetningseier Hans Nummestad i Rakkestad. Han synes han får det til også. Mye kan

Spedgristapet er gjennomsnittlig på over 20 prosent i norske svinebesetninger. Det tilsvarer cirka 350 000 dyr hvert år. Dette er et betydelig dyrevelferdsproblem, men det er også en belastning for

Enten vi snakker om slakting til eget bruk, eller avliving av et sykt eller skadet dyr, så skal det gjøres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det betyr at dyret skal

Effektiv flytting av gris er dyrevenleg flytting. Det er nemleg under utlevering at grisen opplever størst påkjenning. Tida på vegen i ein godt ventilert dyrebil køyrt av ein omtenksam sjåfør

Svin har spurt seks personer med ulik bakgrunn/posisjon om hva de tror/mener om dyrevelferd på gris i Norge. Spørsmålene er:   1. Hva er inntrykket ditt av dagens dyrevelferd på