Publisert: 03.10.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avliving av gris på gården

Enten vi snakker om slakting til eget bruk, eller avliving av et sykt eller skadet dyr, så skal det gjøres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det betyr at dyret skal bedøves før avblødning. Hvordan det bør gjøres, kommer an på situasjonen og dyrets størrelse.

 


Avliving av gris på gården

Enten vi snakker om slakting til eget bruk, eller avliving av et sykt eller skadet dyr, så skal det gjøres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det betyr at dyret skal bedøves før avblødning. Hvordan det bør gjøres, kommer an på situasjonen og dyrets størrelse.

 

I praksis foregår all bedøving av gris på gården ved at dyrene får et slag mot hodet, enten med en jernstang, et treskaft, en boltepistol, eller et skytevåpen med fritt prosjektil. Når det ikke brukes et fritt prosjektil, skal dyrene stikkes etterpå, slik at de dør av blodtapet.

 

Avliving av mindre dyr i nødstilfelle

Bruk en jernstang, et treskaft eller en liten øksehammer og gi dyret et kraftig slag mot bakhodet. Alternativt kan man holde spedgris i bakbeina og slå bakhodet hardt mot en stein eller mur.

Skal man bruke en boltepistol på små griser som har relativt myk hodeskalle, anbefales en boltepistol med et soppformet hode, som gir et effektivt slag uten å gå inn i hjernen (Bilde 1). Hold gjerne dyrets hode over en solid planke.

 

Avliving av større dyr

Ved avliving av større griser bør man i praksis bruke en velholdt boltepistol med egnet ammunisjon.Våpen med fritt prosjektil (slaktemaske eller rifle) medfører alltid en viss risiko for skade på folk. Derfor anbefaler vi at alle produsenter har en kraftig boltepistol. Har du ikke det, er hagle brukt på 5-25 cm avstand et effektivt alternativ, selv på voksne purker og råner. Ved bruk av våpen med fritt prosjektil/hagle, blir dyrene avlivet, og stikking er ikke nødvendig. Brukes boltepistol, skal de alltid stikkes så raskt som mulig!

Krav til våpen og stikking ved planlagt avliving (gjelder fra jan 2013)Dyrekategori Våpen Avstand mellom munning og dyrets hode Krav om stikking Max 5 kg Jernstang, treskaft el l – JaMax 10 kg Ikke penetrerende boltepistol (soppformet hode som ikke går inn i hjernen) 0 cm JaStørre dyr Boltepistol (bolt går inn i hjernen) 0 cm JaSlaktemaske 0 cm NeiHagle 5-25 cm Nei

Det finnes en boltepistol som leveres med utskiftbare bolter med ulik utforming, samt ulike kruttladninger, slik at pistolen skal kunne brukes til alle griser uansett alder og størrelse.

 

Våpenloven

Alle våpen med fritt prosjektil, inkludert slaktemasker, er omfattet av våpenloven. De skal være registrert hos politiet og oppbevares i våpenskap. Boltepistoler som avfyres med en kruttladning uten prosjektil er unntatt fra bestemmelsene i våpenloven, men skal likevel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

 

Forutsetning for god bedøving

For å sikre god bedøving ved bruk av slagvåpen, må man slå hardt nok på rett sted. Ved bruk av boltepistol er vinkelen også vktig. Når hodeskallen treffes av et tilstrekkelig kraftig slag på rett sted, får dyret en kraftig hjernerystelse og blødninger ved hjernebasis, som gjør at dyret mister bevisstheten. Det er slaget og hjernerystelsen som gir bevissthetstap, ikke ødeleggelse av hjernen. Brukes en penetrerende boltepistol, eller et fritt prosjektil, ødelegger man i tillegg mye av hjernen, slik at risikoen for at dyret skal komme til bevissthet igjen er liten.

 

Slagkraft

For å få god nok slagkraft, må man bruke et våpen og ammunisjon som er oppbevart og vedlikeholdt riktig. Ammunisjonen skal ha rett styrke og oppbevares tørt. For svak ammunisjon gir ikke nok slagkraft, for kraftig ammunisjon kan skade våpenet. Produsenter av boltepistoler har ulike fargekoder. Bruk bare våpen og ammunisjon fra samme produsent, og vær sikker på at du velger riktig styrke. Til purker og råner bør du alltid velge kraftigste ladning. Ikke kjøp inn fargekoder som lett kan forveksles.

 

Treffsted

Er dyret urolig, må hodet fikseres for å sikre et godt treff. Bruker du et trynetau (løkke som strammes til rundt overkjeven, bak hjørnetennene), vil dyret rygge. Hvis en medhjelper holder tauet og grisen rygger bakover, kan skytteren gå inn mellom hjelperen og grisen. Da sikter man over øynene (se beskrivelse under) og inn mot nakken og brysthulen, uten stor risiko for noen av personene, også når det brukes slaktemaske eller hagle. NB! Husk 5-25 cm avstand mellom hagleløpet og hodeskallen.

Ved avliving av slaktegris skal man sikte ca 2,5 cm over en linje trukket mellom øynene. Sikt litt høyere på ungpurker.

Bilde 2 og 3 viser treffpunkt og vinkel på slaktegris

Purker og råner skal skytes 1 cm fra midtlinjen og ca 5 cm over en linje trukket mellom øynene.

Bilde 4.Treffpunkt purker og råner

 

Vinkel

Ved bruk av boltepistol er vinkelen mellom dyrets hode og boltepistolen viktig for å få optimal effekt. Optimal vinkel varierer fra ca 45-75 grader, avhengig av dyrets alder og hodeform. Er vinkelen 90 grader, treffer bolten i framkant av hjernen, og man får ikke nødvendigvis ønsket effekt med blødninger ved hjernebasis (Bilde 5.1a og b). Skyter man i en spissere vinkel rammer man midt i hjernen og forårsaker større rystelse og blødninger (Bilde 5.2a og b). Munningen på boltepistolen skal alltid være i kontakt med skallen.

Bilde 5.1a og b. Skuddvinkel 90 grader Bilde 5.2a og b. Skuddvinkel ca 60 grader.

 

Bedøvingskvalitet

Når en gris treffes av et kraftig slag på rett sted, faller den umiddelbart sammen med et stivt stirrende blikk. Den slutter å puste og blir liggende helt stiv i noen få sekunder (tonisk krampe). Deretter får dyret kloniske kramper, dvs mer eller mindre kraftig sparking og hodebevegelser. Dette er helt normalt, selv om man har truffet riktig. Det er stor variasjon i hvor kraftig og hvor lenge dyret sparker, men man bør sørge for at det ikke er andre dyr eller mennesker i nærheten. Grisen skal stikkes før krampene starter. Det kan være lurt om en annen person står klar til å stikke så snart skuddet er avfyrt, slik at man rekker det.

 

Tvilsom eller dårlig effekt

 

Hvis grisen viser en eller flere av reaksjonene under, er ikke effekten optimal:• sammenknepne øyne eller øyne som ruller bakover i skallen • øyne som rykker fra side til side • sparker umiddelbart etter at skuddet falt• reagerer ved berøring av hornhinnen• puster• har halvåpne øyne med et ’matt blikk’• blunker• stønner eller skriker• forsøker å løfte hodet

 

Da må du skyte en gang til!

Dersom du mener at første skudd var på rett sted, sikter du nå litt høyere og på motsatt side av midtlinjen. Var første skudd på feil sted, korrigerer du og sikter riktig denne gangen. Ikke glem riktig vinkel.

Skudd nummer to har alltid mindre effekt enn første, fordi blødninger og ødemer i hjernen demper effekten av neste slag. Om mulig bør man bruke kraftigere ammunisjon.

 

Stikking/avblødning

Dyr som ikke er skutt med fritt prosjektil og alle dyr som skal brukes til mat, skal stikkes så raskt som mulig. Griser skal stikkes i brystet. En dolk med skarp egg på begge sider gir best resultat når man har litt trening. Vanligvis treffer man ikke hjertet, men kutter de store blodårene som går ut fra hjertet.

Bilde 6. Kniven stikkes inn like foran brystbeinet og fram mot hjertetVedlikehold og oppbevaring av boltepistolerVåpen skal alltid rengjøres etter bruk. Kruttslam fjernes best mens våpenet er varmt. Pakninger, buffere og evt fjærer skal skiftes ved tegn på slitasje.Følg brukerveiledning for ditt eget våpen!

Prøveskyting kan utføres i enden av en tykk papirrull som ligger støtt. Sørg for at våpenet er klart til bruk når du trenger det. Våpen og kruttladninger skal oppbevares tørt!

 

Gå på kurs

For å få en grundig gjennomgang og praktisk demonstrasjon kan det være lurt å delta på kurs. Helsetjenesten for svin, Animalia og slakteriene har laget et kurs i avliving av gris. Kursene vil holdes lokalt på slakteriene, som et samarbeid mellom helsetjenesteveterinær og slakteriet.

 

Fakta

Avliving: Når man med hensikt utfører en handling som fører til at et dyr dørSlakting: Avliving av et dyr for bruk til humant konsum

Skal et skadet dyr brukes til mat er det altså formelt sett strengere krav til hvordan dyret bedøves og avlives, enn hvis man må avliver et dyr i en nødsituasjon. Som en profesjonell husdyreier, bør du ha egnet utstyr tilgjengelig for alle tilfeller som kan dukke opp