Stikkord

Dyrevelferd

I forbindelse med at registrering av bogsår og hold ved avvenning utvides til å gjelde alle avlsbesetninger, og ikke bare foredlingsbesetningene, har vi foretatt en evaluering av graderingsskalaen for bogsår.

Purker kan ha smertefulle etterveer etter grising. Smertelindrende behandling kan forbedre purkenes evne til å passe ungene og redusere spedgrisdødeligheten fortalte svinefagdyrlege Frede Keller på Svinekongressen i Herning.

To timer og 27 minutter brukte norske griser i gjennomsnitt på transporten til slakteriet. Dødeligheten er fortsatt lav.  

Flere lidelser eller sykdommer som var vanlige hos griser for 20-30 år siden er i dag helt borte, eller sjeldent forekommende. Det er viktig å ikke glemme dette. Systematisk jobbing

Godt presset av supermarkeder og dyrevernorganisasjoner har også australske svineprodusenter bestemt seg for å satse på løsdrift. Men purkene slippes ikke løs for i 2017.