Publisert: 03.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Etterveer – god effekt av smertelindring

Purker kan ha smertefulle etterveer etter grising. Smertelindrende behandling kan forbedre purkenes evne til å passe ungene og redusere spedgrisdødeligheten fortalte svinefagdyrlege Frede Keller på Svinekongressen i Herning.


Etterveer – god effekt av smertelindring

Purker kan ha smertefulle etterveer etter grising. Smertelindrende behandling kan forbedre purkenes evne til å passe ungene og redusere spedgrisdødeligheten fortalte svinefagdyrlege Frede Keller på Svinekongressen i Herning.

Oxytocin eller smertelindring?

En del purker er i dårlig form de første dagene etter grising og tar ikke så godt vare på ungene sine som de burde. Ikke så sjeldent ligger purkene på magen med juret godt skjult under seg. Disse purkene kan ha MMA, jurbetennelse eller andre smerter i jur og spenner, men disse purkene kan like gjerne ha sterke og smertefulle etterveer etter grisingen. Injeksjoner med oxytocin etter fødsel forsterker etterveene og er forbundet med stor smerte slik at en må vurdere dette er nødvendig. Kanskje er det mer riktig og virkningsfullt å gi smertelindring?

Smertefulle etterveer

Etterveer er en naturlig prosess som skal hindre blødninger etter fødselen og klargjøre børen til en ny drektighet. Etterveene er avhengig av at det frigis oxytocin fra hypofysen. I forbindelse med en drektighet er børen hos purker utvidet til 40-50 liter. Etter fødselen skal børen trekke seg sammen og reduseres til en knyttneves størrelse. Sammentrekningen av børen tar fra en til tre uker. Etter en naturlig fødsel tar det en uke, mens har vi vært inne med en hånd i forbindelse med fødselshjelp tar det tre uker. Etterveer hos kvinner er godt kjent og nøye beskrevet. Livmoren er uelastisk. Hos førstegangsfødende er det en konstant sammentrekning og det er raskt overstått. Hos flergangs fødende er det et langstrakt forløp med tilbakevennende sammentrekninger i forbindelse med amming. Det er stigende smerteintensitet hos flergangsfødende og ved tvillinger. Det er anbefalt ganske store doser smertestillende til kvinner de første tre-fire dagene etter fødsel. Et kjerringråd er å ta en hard pute mot magen og legge seg på magen oppå puta inntil krampene slipper taket. Ikke utenkelig at noe parallelt er tilfelle hos purker. Kanskje det er for å lindre etterveer at purkene ligger på magen?

Forsøk med smertelindring

Danskene har gjort forsøk i seks gode og tilfeldig utvalgte besetninger. I forsøket ble halvparten av purkene behandlet med smertestillende medisin to ganger – 6 og 30 timer etter grising. Det var tilfeldig hvilke purker som ble handlet og ikke. Purker som hadde ørenummer som sluttet på partall ble behandlet, men de mer oddetall ikke ble behandlet. I forsøket ble det registrert antall levendefødte og dødfødte, om det var fødselshjelp eller ikke, hvor mange unger purkene lå med første døgnet, om de var smertebehandlet eller ikke og antall spedgriser i 5. levedøgn. 846 purker inngikk i forsøket – 420 ble behandlet med Metacam (2 ml per 100 kg) og 426 var ubehandlet. 20,3 prosent av purkene fikk fødselshjelp og purkene lå med 13,4 grisunger første døgnet.

Mindre spedgristap etter behandling

Det var flere purker som hadde mistet unger blant de ubehandlede purkene sammenlignet med de som hadde fått smertestillende behandling (figur 1). For purker som hadde fått fødselshjelp var det store positive utslag for smertelindrende behandling på spedgristap. 70 prosent av purkene som ikke hadde fått behandling mistet unger de fem første døgnene, mens de som hadde fått behandling hadde 40 prosent med tap i samme periode (figur 2). Når de fordeler på kullnummer er det størst utslag i redusert tap hos ungpurker og purker med 3. kull og oppover (figur 3).

Størst effekt etter fødselshjelp

Det var signifikant reduksjon i antall døde spedgriser hos purker som hadde blitt behandlet med Metacam og den gjennomsnittlige reduksjonen i dødelighet var på 0,3 grisunger per purke. Største effekt av smertelindrende behandling var det hos purker som hadde fått fødselshjelp og effekten av behandlingen stiger med stigende kullnummer. Dette kan også ha en sammenheng med at det er større frekvens av fødselshjelp hos eldre purker. Oxcytocin gjør vondt og bør ikke brukes etter fødsel. Smertelindrende behandling etter grising forbedrer purkenes evne til å passe grisungene, konkluderte Frede Keller i sitt foredrag.