Publisert: 06.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dyrevelferd – viktigere enn noen gang

 


Dyrevelferd – viktigere enn noen gang

 

Dette var tittelen i et av foredragene under ”Gris i `10” på Hamar. Foredragsholdere var Bente Fredriksen i Helsetjenesten for Svin og Anne Grøndahl i Veterinærinstituttet. De refererte til forbruksundersøkelser der 57 % av forbrukerne mener Norge generelt bør ta mer hensyn til dyrevelferd, mens 53 % av forbrukerne ønsker mer informasjon om hvordan forbrukerne har hatt det når de kjøper mat. Det er også 44 % som bekymrer seg hvordan husdyr i landbruket blir behandlet, mens hele fire av fem kan tenke seg å betale mer for kjøtt dersom dyr har hatt det bra mens de lever. – Til nå har billig mat vært viktigst for forbrukerne. Dersom forbrukerne i tiden som kommer får en mer bevisst holdning til sitt forbruk, kan god eller dårlig dyreferd være avgjørende for svinenæringa, sa Fredriksen. – Vi tror gjennomsnittsgrisen i Norge har det bra. Problemet er at gjennomsnittsgrisen ikke finnes. For slaktegrisen som nettopp har fått halen bitt av inne ved halerota eller spedgrisen som sulter i hjel fordi den er for svak til å ta opp kampen med spenene, er det neppe noen trøst at gjennomsnittsgrisen har det bra, mente Fredriksen.Foredragsholderne refererte også fra den nye dyrevelferdsloven: ”- Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.” Samtidig skjerpes varslingsplikten i den nye loven. – Det er viktig å ta inn over seg at det nye regelverket ikke er laget for Mattilsynets eller andre myndigheters skyld, men for grisen, understreket Fredriksen og Grøndahl