Publisert: 22.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stabil og lav grisedødelighet

To timer og 27 minutter brukte norske griser i gjennomsnitt på transporten til slakteriet. Dødeligheten er fortsatt lav.

 


Stabil og lav grisedødelighet

To timer og 27 minutter brukte norske griser i gjennomsnitt på transporten til slakteriet. Dødeligheten er fortsatt lav.

 

50 millioner slaktedyr står i gjennomsnitt under tre timer på bil på vei fra bonden og til slakteriene, og kyllingene er klart hyppigst representert når vi ser på antall transporterte dyr. En liten økning fra 2009, mens antall dyr som dør under transport viser en liten nedgang. Det viser tallene over alle dyretransporter i Nortura i 2010. Nortura transporterer rundt 70 prosent av alle slaktedyr i Norge.

– Vi er godt under lovens krav på åtte timer for transport av slaktedyr selv om vi ser en liten økning i tidsbruken. Det skyldes at vi siste året har lagt ned flere slakterier. På den andre siden har vi stadig bedre transportmateriell. Vi planlegger bedre, og får dermed færre dyr som dør under inntransporten. Dyrevelferd er viktig for oss så vi fortsetter vårt målretta arbeid, sier inntransportsjef Ola Ødegård.Både transporttid og antall døde dyr rapporteres fra alle våre slakterier med faste intervaller seks ganger i året. Ved ekstrem kulde iverksettes ekstraordinære tiltak for å beskytte dyra. Ved alle avvik, både på transporttid og døde dyr iverksettes umiddelbare tiltak.- I vårt langstrakte land med mange ferjer og til dels dårlige veier, er en gjennomsnittlig transporttid på under tre timer for 50 millioner dyr, faktisk veldig bra. At vi også har fått ned dødeligheten for kylling og kalkun med 0,1 promille, eller 6160 stykker, er spesielt hyggelig.Nortura fortsetter å prioritere dyrevelferd og inntransport høyt, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Nortura.

Transporterte dyr Transporttid % døde2009 2010 2009 2010 2009 2010Gris 1 068 209 1 059 269 2 t 14 min 2 t 27 min 0,020 % 0,018 %Storfe 227 271 207 606 2 t 47 min 3 t 13 min 0,002 % 0,001 %Småfe 810 904 789 265 3 t 14 min 3 t 48 min 0,014 % 0,008 %Kylling 43 992 702 47 072 480 2 t 15 min 2 t 24 min 0,177 % 0,154 %Kalkun 951 113 774 192 2 t 00 min 2 t 06 min 0,190 % 0,132 %