Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Svinenæringa krisemaksimerer

Dyrevernalliansen ble ikke imponert over hanngrisforskningen som ble presentert på Husdyrforsøksmøtet 2005 i Sarpsborg. Den mener at svinenæringa krisemaksimerer problemene med kastreringsforbud i 2009.


– Svinenæringa krisemaksimerer

Dyrevernalliansen ble ikke imponert over hanngrisforskningen som ble presentert på Husdyrforsøksmøtet 2005 i Sarpsborg. Den mener at svinenæringa krisemaksimerer problemene med kastreringsforbud i 2009.

 

– Ja, jeg har egentlig blitt styrket i min skepsis etter å ha vært tilstede her. Vi føler at svinenæringa opererer med en dobbelt agenda. Det jobbes riktignok med mange prosjekter for å prøve å løse problemene med et forbud i 2009. Men egentlig ønsker næringa en utsettelse. Det er min klare følelse, sier Dyrevernalliansens pressekontakt Live Karlsrud til Svin.

– Hva bygger du dette på?

– Jeg føler en generell skepsis i næringa til at en greier å løse utfordringene med kastreringsforbud i 2009. Helst ønsker en ikke noe forbud i det hele tatt, sekundært en utsettelse. Norsvinlederen i Rogaland bekrefter jo selv dette ved sin holdning, og jeg registrerer at det som har skjedd ikke har fått noen organisasjonsmessige konsekvenser. Vi kommer imidlertid til å forfølge denne saken.

 

TVILER PÅ EKTHETEN

– På Husdyrforsøksmøtet ble det gjort rede for en rekke nye norske forskningsprosjekter på hanngris, både innenfor avl og miljø. Mener du at denne forskningen er et spill for galleriet?

– Jeg ser at mye er på gang, men jeg tviler på ektheten i det som gjøres. Og det bekymrer meg. For eksempel tas det lite hensyn til forskningsresultater fra andre land. En nekter for fakta, for eksempel fra danske erfaringer. De norske prosjektene forutsetter også at de norske forbrukerne vil reagere negativt på svinekjøtt i 2009, uten at det finnes fnugg av belegg for det.

 

ER GJENNOMFØRBART

– Så du mener at kastreringsforbudet i 2009 er gjennomførbart uten problemer?

– Ja, vi vet at det er gjennomførbart. Det er ikke i vår interesse å få forbud mot drift som underminerer norske interesser. Men det hjelper ikke med all verdens norsk forskning hvis en legger urealistiske premisser til grunn for forskningen, og samtidig ikke aksepterer kunnskap på området fra andre land. En kan ikke i ett åndedrag si at forbrukerne kommer til å reagere negativt på rånekjøtt i 2009, for så i neste åndedrag å si at egentlig vet vi ikke hvordan forbrukerne vil reagere. Da mangler den følelsesmessige distansen som trengs overfor oppgaven.

Erfaringsmessig kjenner vi mange tiltak som kan redusere rånelukt, særlig på miljøsiden. Forskjellige kombinasjoner av miljøforhold, slaktevekt og gruppesammensetning har betydning for rånelukt. Dette vet vi fra andre land. Jeg savner mer praktisk utprøving i de norske forsøkene, utprøving som kan gi viktige erfaringer og mer helhetlig tilnærming, sier Live Karlsrud i Dyrevernalliansen.