Stikkord

Dyrevelferd

– Svinenæringa krisemaksimerer

Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dyrevernalliansen ble ikke imponert over hanngrisforskningen som ble presentert på Husdyrforsøksmøtet 2005 i Sarpsborg. Den mener at svinenæringa krisemaksimerer problemene med kastreringsforbud i 2009.

Ny kolleksjon frå Bjørn

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Bonden på Åse har kledd opp dei nyfødde jentegrisane for å ta betre vare på spenane deira.

Skal søke ny kunnskap om dyrevelferd

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Veterinærene er mer fornøyd enn produsentene

Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Etter to års erfaring er færre produsenter misfornøyd med den nye kastreringsordningen nå enn da den kom. Flest misfornøyde finnes på Sør-Vestlandet og indre Østlandet. Veterinærer flest mener dyra har fått bedre velferd.

Lysprogrammer i grisehuset mot rånelukt?

Publisert: 12.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dårlige lysforhold i enkelte besetninger har vært lansert som en mulig forklaring på tidlig kjønnsmodning og høye androstenonnivåer hos slaktegrisene. Men det er trolig lite aktuelt å jobbe videre med lysprogrammer i hanngrisforskningen.

Mange avvik etter grisesjekk

Publisert: 10.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stygge tilfeller av halebiting. Mangefull avliving. Ubehandlete sjuke griser. Dette var noen av avvikene Mattilsynet fant etter å ha gjennomført uanmeldte kontrollbesøk hos et tjuetalls svineprodusenter på Hedmarken.