Stikkord

Dyrevelferd

Tillit til norsk dyrevelferd

Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Mange mindre forskriftsbrudd ved transport av gris

Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fem griser var uegnet for transport. I 10 tilfeller var det for mange griser i transportrommet, og temperaturmåler manglet ved 28 grisetransporter. Ventilasjonsmangler og for bratte gangbaner fra andre dekk ble også registrert.

Ny lov om dyrevelferd

Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Brosjyre om dyrevern

Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Lette hunngriser blir oftere halebitere

Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Hunngriser med lavere daglig tilvekst enn gjennomsnittet i bingen er de grisene som oftest blir halebitere. Halebiterne er mer aktive enn andre griser i uken før bitingen starter, viser studier ved Sveriges Lantbruksuniversitet.

Norge med i EU-prosjekt om kastrering

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

EU vil kartlegge hvordan EUlandene kastrerer grisene sine. EU ønsker også å vurdere mulige alternativer til kastrering. Norge deltar i et EU-prosjekt om grisekastrering som startet i januar.