Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva er god velferd hos gris?


Hva er god velferd hos gris?

 

– Jeg pleier å definere dyrevelferd på denne måten; Dyrevelferd er et uttrykk for dyrets tilstand, både fysisk og psykisk, i forsøk på å mestre sitt miljø, sa forsker Inger Lise Andersen ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, på et innredningsseminar om gris. Andersen oppsummerte hva hun la i begrepet god dyrevelferd hos gris på denne måten;

• Fri for sår, benproblemer og sjukdommer• Mette og utørste• Stor grad av utforsking, aktive dyr• Lek, spesielt hos unge dyr• Stor variasjon i atferd (stor del av et kjent atferdsrepertoar kommer til uttrykk)• Vokalisering («godlåter»)• Avslappet kroppsholdning, krøll på halen• Kontaktsøkende (lavt fryktnivå)• Rolige, harmoniske dyr, lite hyl og skrik• Lite slossing og jaging• Redebygging før grising• Muligheter for termoregulering (mangler svettekjerteler, mangler pels og har stor kroppsflate eksponert for varmetap)