Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Skal søke ny kunnskap om dyrevelferd


Skal søke ny kunnskap om dyrevelferd

 

Det trengs mye mer kunnskap om dyrevelferd. Det var konklusjonen i Forskningsrådets rapport som ble overlevert til landbruks- og matdepartementet i slutten av april. Rapporten er en viktig oppfølging av Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd, ei melding som ble lagt fram i 2002.

Det er forskningsbehov på minst 200 forskjellige områder innenfor dyrevelferd kom det fram i rapporten. Forskningsbehovene er prioritert innenfor akvaktisk produksjon (fisk), husdyr i landbruket og familiedyr.

– Slik jeg ser det vil forskning på dyrevelferd for fisk, pelsdyr og alternativer til forsøksdyr være prioriterte områder å gå videre på, sa landbruks- og matminister Lars Sponheim (V) i sin kommentar til rapporten. Bak rapporten står Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges Veterinærhøgskole, Fiskeriforskning, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet.