Stikkord

Dyrevelferd

EUs griseslakting ned 3,5 prosent

Publisert: 07.06.2017 Oppdatert: 07.08.2018

I EUs 28 medlemsland ble det slaktet 3,5 prosent færre griser (stk) i 2017 sammenliknet med 2016 fram til april.

Forbrukerne mer opptatt av dyrevelferd

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Norske forbrukere ser ut til å være mer opptatt av dyrevelferd i 2016 enn i 2008. Skepsisen til kirurgisk kastrering under bedøvelse har økt noe, men det har også skepsisen til vaksinering mot rånelukt.

Sverige blir standard og purka melker mer

Publisert: 06.05.2017 Oppdatert: 06.08.2018

Dansk rådgiver tror at all svineproduksjon i Europa beveger seg i svensk retning.

Råneluktvaksinen gir bedre dyrevelferd

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

I sitt innlegg i Svin nr. 1/2017 uttrykker veterinær Halvard Oltedal bekymring for bivirkninger i forbindelse med vaksinering med Improvac og den innvirkningen disse kan ha på grisens velferd.

Hanngrisprosjektets historie

Publisert: 03.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Vi lyktes ikke med målet om 10 prosent vaksinekastrering i 2015. Vaksinekastrering er neppe den endelige løsningen, men det er foreløpig det vi har.

Stiller spørsmål ved Improvac

Publisert: 03.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Jeg lurer på om alle har lest pakningsvedlegget til Improvac-vaksinen grundig. Det kan være flere bivirkninger som ikke alle er klar over, mener Hallvard Oltedal.