Publisert: 06.05.2017 Oppdatert: 06.08.2018

Stikkord:

Sverige blir standard og purka melker mer

Dansk rådgiver tror at all svineproduksjon i Europa beveger seg i svensk retning.


Den danske veterinæren Hans Bundgaard holdt et av foredragene på årsmøtet til svenske svineprodusenter. Bundgaard driver sammen med åtte andre veterinærer rådgivningselskapet Porcus på Fyn. De har spesialisert seg på rådgivning på gris, pluss noe minkproduksjon. Bundgaard tror all svineproduksjon i Danmark og Europa beveger seg i retning mot den svenske svineproduksjonen. Han tenker da på den antibiotikafrie svineproduksjopnen som foregår på Bornholm. Der får svineprodusentene merpris for å ikke å gå grisene antibiotika, ikke halekupere, ha lengre dietid, bedre vask/desinfeksjon og bruk av kun vegetabilsk fôr.

– Om 10 år vil det trolig være standarden for dansk svineproduksjon, sier Bundgaard som selv også er svineprodusent. I tillegg tror han ingen griser blir kastrert om 10 år. Selv satser han på pietrain som farrase (flere danske svinebesetninger som eksporterer smågris gjør dette) da han mener denne rasen kan ha fordeler ved eventuelt kastreringsforbud. Allerede 2018 innfører EU forbud mot kastrering uten bruk av bedøvelse. Det vil si et regelverk slik vi har i Norge i dag. Bundgaard pekte også på at svenskene har en annen fordel da mye av produksjonen i landet er kombinertproduksjon.

– Kombinert produksjon gir både mindre smittepress og er enklere å kontrollere. De danske besetningene med en høyrere standard og som får merpris i dag er kombinertprodusenter, forklarer Bundgaard. Ellers var veterinæren opptatt av at framtidspurka må ha høy melkeevne.

– Det er for stor variasjon på melkevene i dag, alle purker bør opp på 14 liter om dagen, sier Bundgaard. Han viste til Topigs Norsvin avlsopplegg der de har med antall gode spener.

GODT RUSTET: Veterinær og rådgiver Hans Bundgaard sier svensk svineproduksjon på flere måter er bedre rustet for framtida enn dansk. Også Topigs Norsvins avlsopplegg ble framhevet.