Publisert: 07.06.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Stikkord:

EUs griseslakting ned 3,5 prosent

I EUs 28 medlemsland ble det slaktet 3,5 prosent færre griser (stk) i 2017 sammenliknet med 2016 fram til april.


I tonn ble nedgangen 2,5 %. Det viser EUs egne tall fra komiteen for overvåkning av kjøttmarkedene per 20. juli 2017. Vi merker oss at nedgangen i antall slakt var aller størst for Ungarn (HR), med hele 13,5 prosent. Men slaktenedgangen var også stor i UK (- 7,9 %), Belgia (- 7,3 %) og Danmark (- 6,7 %). Svinekjøttprisene i EU går også fortsatt ned, men de er likevel bedre enn for et år siden. Smågrisprisene i EU (28) er opp 22 % siste år, mens slakteprisen er opp 7,4%. EUs overvåkningsorgan for kjøttmarkedene skriver at de siste svinekjøttprisene fordeler seg slik per 07.08 i år; EU har verdens høyeste svinekjøttpriser med 172,64 euro/tonn. På andreplass følger USA med 151,51 euro/tonn. Nummer tre er Canada med 135,79 euro/tonn, mens svinekjøtt fra Brasil koster 130,47 euro per tonn.

EU er fortsatt verdens største eksportør av svineprodukter, med USA, Canada, Kina (inkl. Hong Kong) og Brasil på de neste plassene. Mens EUs eksport av svinekjøtt til Kina hittil i år (jan-mai) er redusert med 25%, så har eksporten til Japan i samme periode vokst med 12 prosent. Samlet eksportnedgang for EU i første halvdel av 2017 var imidlertid vel seks prosent.