Stikkord

Dyrevelferd

Fiksering av purker i fødebingen

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Mattilsynet arbeider nå med et utkast som vil bety forbud mot fiksering av purker i fødebingen.

Bogsår – hva vet vi om dagens situasjon?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Tall fra foredlingsbesetningene tyder på at over 20 prosent av norske purker har bogsår ved avvenning. Sammenhengen mellom bogsår og hold ved avvenning synes åpenbar.

Dobbelt så mange Vak-griser

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hittil i år er det slaktet i overkant av 6400 Vak-griser. Selv om det er en liten del av landets samlete slaktegrisproduksjon, så er det en dobling sammenliknet med i fjor.

EU forsker på dyrevelferd

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

En større konferanse i Brüssel i november satte dyrevelferd på programmet.

Grisevelferd på programmet

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kastreringsforbudet utsettes

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Vi når ikke det opprinnelige målet om kastreringsforbud fra 2009. Dette vil vi orientere Stortinget om i vår. Men vi har gjort en fremragende forskningsinnsats på området, også i internasjonal sammenheng. Den må fortsette.