Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Loven må følges

– Dette svekker tilliten til oss som produsenter. Det er veldig uheldig at enkeltprodusenter fortsatt kastrerer sjøl uten bedøvelse. Jeg er overrasket over det som har kommet fram, sier Live Høystad.


- Loven må følges

– Dette svekker tilliten til oss som produsenter. Det er veldig uheldig at enkeltprodusenter fortsatt kastrerer sjøl uten bedøvelse. Jeg er overrasket over det som har kommet fram, sier Live Høystad.

 

Styrelederen i Norsvin tar klart avstand fra produsenter som tar loven i egne hender. Det samme gjorde administrerende direktør Harald Gjein i Norsvin i en p4-debatt om samme tema den 7. juni.

For det er nettopp en virkelighet hvor produsenter tar loven i egne hender Stavanger Aftenblad beskriver i sin artikkel av samme dato. Her sies det at en del svinebønder i Rogaland trosser det to år gamle påbudet om at smågriser skal kastreres under bedøvelse og av veterinær.

Avisen viste til at den hadde vært i kontakt med flere produsenter som erkjente at de selv i større eller mindre grad har fortsatt den gamle praksisen med å kastrere hanngrisene sjøl uten bedøvelse. Avisen siterer en ikke navngitt produsent på denne måten;

 

– BESTEMMER SJØL

– Folk tilpasser seg reglene ut fra fornuft. Hos meg foregår dette ut fra hva jeg mener er best for grisene, sies det megetsigende fra en av veteranene i svineprodusentmiljøet på Jæren.

Også fylkeslederen i Norsvin Rogaland vedgår at han av og til synder mot de nye kravene.

– Jeg kan ikke benekte at jeg i ny og ne kastrerer et kull som kommer utenom pulja når veterinæren har det travelt, sier han til Stavangeravisen. Han bekrefter at han har hørt om tilfeller hvor bønder gjør dette i forståelse med veterinær. Praktiseringen av de nye reglene har ikke blitt fulgt opp med kontroller av betydning. Soppeland erkjenner imidlertid at Norsvin mener at medlemmene skal følge lovverket.

 

SKUFFET

– Er du overrasket over det som har kommet fram, Live Høystad?

– Ja, jeg er både litt overrasket og skuffa. Dette svekker tilliten til alle produsenter. En kan mene hva en vil om hvor god eller dårlig den nye loven er, men vi må uansett innrette oss etter lovverket. Da vi tapte kampen mot de nye reglene så prøvde vi å vende tapet til noe positivt. Derfor gir det uheldige signaler når de kommer fra våre egne.

– Vil det bli vurdert tiltak eller former for sanksjoner fra organisasjonen?

– Det vet jeg ikke. Dette må vi diskutere i styret. Men min og Norsvins holdning er klar; alle må rette seg etter loven. Jeg forstår at mange er frustrert over vedtaket. Det var jo også Norsvin for to år siden. Men det hjelper lite så lenge loven er vedtatt. Vi må heller prøve å gripe tak i de positive sidene av vedtaket. For den enkelte produsent kan veterinær kastrering under bedøvelse være en anledning til å knytte tettere kontakt med en fast veterinær. Det er fortsatt forholdsvis få som har inngått avtale med fast veterinær om forebyggende helsearbeid, kanskje bare tre i min egen kommune Ringebu.

 

DE FLESTE ER LOJALE

– Og nå blir forholdet kanskje anmeldt?

– Ja, det ser ut til å kunne bli en rettslig prosess. Det er ekstra kjedelig for den som rammes, men på den andre sida må en forvente at lovbrudd kan ha konsekvenser. Jeg har imidlertid lyst til å legge til at jeg tror det er ytterst få som ikke respekterer den nye loven. De inntrykkene vi har fått fra felten, og de er nokså mange, tyder helt klart på at den store hop av produsenter opptrer lojalt mot de nye reglene. Mange opplever også at det går bra rent praktisk, meg sjøl inkludert. Men kostnadene for dette dyrevelferdstiltaket blir naturligvis veltet over til den enkelte produsent. Dette synes vi fortsatt er sterkt beklagelig, sier Live Høystad.