Publisert: 03.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stiller spørsmål ved Improvac

– Jeg lurer på om alle har lest pakningsvedlegget til Improvac-vaksinen grundig. Det kan være flere bivirkninger som ikke alle er klar over, mener Hallvard Oltedal. 


Stiller spørsmål ved Improvac

– Jeg lurer på om alle har lest pakningsvedlegget til Improvac-vaksinen grundig. Det kan være flere bivirkninger som ikke alle er klar over, mener Hallvard Oltedal. 

Han er praktiserende veterinær på Jæren, og legger ikke skjul på at han er skeptisk til flere av bivirkningene som kan komme som følge av rånevaksinering. Han tror mye av denne informasjonen er underkommunisert. 

Under punkt 6 i pakningsvedlegget til vaksinen står blant annet dette;

“Ved behandling av griser med laveste anbefalte alder (8 uker) er reaksjoner på opptil 4×8 cm på injeksjonsstedet en meget vanlig observasjon. Hevelsen reduseres gradvis, men hos 20-30 prosent av grisene kan lokalreaksjonen fortsatt være tilstede etter 42 dager. Ved behandling av eldre griser (14-23 uker gamle) kan det ofte sees reaksjoner fra 2-5 cm på injeksjonsstedet, og reaksjoner på injeksjonsstedet er vanlig å se ved slakt, dersom grisene slaktes bare fire uker etter andre vaksinasjon. En forbigående økning i rektaltemperaturen på ca. 0,5 grader kan sees i en 24-timers periode etter vaksinasjonen. I svært sjeldne tilfeller er det observert reaksjoner av anafylaktoid type (dyspnoe, kollaps, cyanose og hypersalivasjon i kombinasjon med eller uten muskelrykninger eller brekninger) i løpet av få minutter etter første vaksinasjon og med en varighet på opptil 30 minutter. Hos et lite antall har reaksjonen fått fatalt utfall, men de aller fleste dyrene har restituert uten behandling og så ikke ut til å reagere på senere vaksinasjoner.”

– Dette betyr altså at reaksjonen hos de små grisungene kan vare så lenge som opptil 42 dager for 20-30 prosent av grisene. Og for de store (14-23 uker) der det altså ofte reaksjoner på 2-5 centimeter ved injeksjonsstedet. Reaksjonen kommer i området rundt øret, og dette er som kjent et utsatt område ved slåssing mellom griser. Dette er altså en lidelse som dyret må gjennom to ganger, mens det ved tradisjonell kastrering går to uker og såret er mer beskyttet. I sum kan dette etter mitt syn gi større lidelser enn ved en blodig  kastrasjon under lokalbedøvelse og langvarig smertelindring. Jeg synes det er viktig å ta disse varslene om bivirkninger på alvor. Jeg synes også at punkt 6 bør jamføres med bivirkninger i omtalen av Improvac i den veterinære felleskatalogen som finnes på nettet. Det er det som er min agenda her, sier Oltedal til Svin.