Stikkord

Dyrevelferd

Kastreringsforbudet utsettes

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Vi når ikke det opprinnelige målet om kastreringsforbud fra 2009. Dette vil vi orientere Stortinget om i vår. Men vi har gjort en fremragende forskningsinnsats på området, også i internasjonal sammenheng. Den må fortsette.

– Norske hanngriser har det bedre nå!

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Bedøvelse ved kastrering har noe for seg. De norske hanngrisene har det ubetinget bedre nå enn før vi begynte med dette, mener forskere ved Norges veterinærhøgskole.

Ny bogsårundersøkelse i 2008

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Helsetjenesten for svin vil i løpet av 2008 på ny undersøke forekomsten av bogsår på slakta purker ved fire slakterier. Målet må være at antall purker med bogsår ved slakt skal være under fem prosent.

Gammelt og ufikst, men godt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Gammel innredning, og dårlig smågrishjørne. Ingen muligheter til fiksering. Likevel får Anita og Ole Jakob Evenrud (54) gode resultater i smågrisproduksjonen sin.

Avlivingskurs med teori og praksis

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Helsetjenesten for svin har utviklet kurs i avliving av gris på gården. 12 januar deltok 11 ivrige svineprodusenter på kurs i Tønsberg.

Mattilsynet overtar dyrevernnemndene

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Dyrevernnemndene har nå blitt en del av Mattilsynet, og får ny instruks. Fra 1. januar 2011 ble forskriften om dyrevernnemndene opphevet. Nemndene er ikke lenger selvstendige organer med eget budsjett og ansvarsområde.