Stikkord

Dyrevelferd

Det kan være snakk om at 60-70 svineprodusenter har blitt anmeldt til politiet etter innbrudd og ulovlige besøk i norske grisehus. De fleste som plutselig blir oppringt av politiet for

Svin har sammenlignet regler for svineproduksjon i Norge med EU, samt ordninger med ekstra dyrevelferd i noen EU-land. Dyrevelferd får stadig større fokus i Europa. 

Petter Simonsen fra Høland sju mil øst for Oslo er blant Norges mest profilerte bønder. Han produserer økologisk svinekjøtt med dyrevelferdsmerke, men får likevel trusler om at produksjonen hans er

– Landbruksnæringen bør imøtegå ­angrepene fra dyrevernorganisasjoner og media. De bør lage en strategi for hvordan gi et riktig bilde av norsk ­husdyrproduksjon, mener professor Birger Svihus ved NMBU. 

EU-parlamentet ber EU-kommisjonen utarbeide forslag ­til strengere regelverk for transport av dyr i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.

Det nytter å klage. Tor Henrik Jule ­aksepterte ikke politiets henleggelse av saken på grunn av bevisets stilling. ­«Intet straffbart forhold ­bevist», sier nå statsadvokaten i Trøndelag i sin begrunnelse.