Stikkord

Dyrevelferd

EU-parlamentet ber EU-kommisjonen utarbeide forslag ­til strengere regelverk for transport av dyr i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.

Det nytter å klage. Tor Henrik Jule ­aksepterte ikke politiets henleggelse av saken på grunn av bevisets stilling. ­«Intet straffbart forhold ­bevist», sier nå statsadvokaten i Trøndelag i sin begrunnelse.

– Lover og regler er en ting. Men det er røkteren som har nøkkelen til god dyrevelferd og produksjon. Det er den som steller dyra som avgjør hvordan dyra har

Fra 1. januar 2022 vil Dyre­velferdsprogrammet for svin utvides til også å omfatte ­utvalgte anmerkninger fra ­utvidet sjukdomsregistrering (USR) på slakteriet.

Svenske svineprodusenter har i enda større grad enn norske hatt ulovlige besøk av dyrevernaktivister. Det er filmet i mange grisehus, men dette har ikke vært vist på svensk TV. 

Dyrevernere har gått fra bare å drive opplysningsarbeid til å delta i mer ekstreme aksjoner, ifølge forsker.