Stikkord

Dyrevelferd

– Lover og regler er en ting. Men det er røkteren som har nøkkelen til god dyrevelferd og produksjon. Det er den som steller dyra som avgjør hvordan dyra har

Fra 1. januar 2022 vil Dyre­velferdsprogrammet for svin utvides til også å omfatte ­utvalgte anmerkninger fra ­utvidet sjukdomsregistrering (USR) på slakteriet.

Svenske svineprodusenter har i enda større grad enn norske hatt ulovlige besøk av dyrevernaktivister. Det er filmet i mange grisehus, men dette har ikke vært vist på svensk TV. 

Dyrevernere har gått fra bare å drive opplysningsarbeid til å delta i mer ekstreme aksjoner, ifølge forsker.

Tilsynskampanjen som Mat­tilsynet starter i svinenæringa i år avsluttes sommeren 2022. I år er planen å besøke om lag 400 produsenter, og 200 til neste år. Tilsynsbesetningene velges tilfeldig ut.

Mattilsynet følger opp den ­eksterne granskingen som KPMG gjennomførte av ­Mattilsynet i 2019.