Publisert: 07.09.2021 Oppdatert: 07.09.2021

Stikkord:

Sverige

Gris, fjørfe og storfe rammes av aktivister

Svenske svineprodusenter har i enda større grad enn norske hatt ulovlige besøk av dyrevernaktivister. Det er filmet i mange grisehus, men dette har ikke vært vist på svensk TV. 


Bildet: Mattias Espert er nyvalgt leder for Sveriges Grisföre­tagare og har hatt besøk av dyrevernaktivister ved flere anledninger – Lås dørene til grisehuset, oppforder Espert.  [Foto: Emma Sonesson]

 

Svensk husdyrproduksjon og svineprodusenter har lenger erfaring med dyrevernaktivister enn i Norge. Her er også dyrevernaktivistene mer aktive overfor slakterier. Årsmøtet til svenske svineprodusenter har også vært utsatt for demonstrasjon. Sammen med fjørfe er det grisen som har hatt størst fokus blant aktivistene. 

Men nytt er også at storfeproduksjon rammes. Gjerder ødelegges for å slippe dyrene fri.

– Før jul er det gjerne mest svineprodusenter det aksjoneres mot. Mot påske skjer det på egg/fjørfe, og på våren også på storfeproduksjon, uttalte Anders Drottja, beredskaps­ansvarlig i LRF (Bondelaget) til Kjøttbransjen for et par år siden.

Et annet trekk er at husdyrprodusenter som stikker seg fram eller er aktive på sosiale media rammes mer enn andre av aktivister. En undersøkelse fra 2020 blant 4000 husdyrprodusenter forteller at produsenter generelt er svært urolig for kritikken de får om dyrevelferd og klimautslipp fra husdyr. Og de er bekymret for å bli rammet av innbrudd/kriminalitet. Hele énn av sju gårder hadde opplevd innbrudd i fjøset.

Besøk hos 50 produsenter
– Vi tror at rundt 50 svenske svineprodusenter har hatt innbrudd/besøk av dyrevernaktivister de siste sju årene. En del har også hatt besøk flere ganger. Men eksakt antall som har fått besøk vet vi ikke. Enkelte produsenter ønsker ikke å fortelle om slike besøk, eller de vet ikke om at det har skjedd, forteller Mattias Espert, leder for ­Sveriges Grisföretagare. Sverige har som Norge lenge hatt aktivister mot pelsdyroppdrett.

 – De ti sista åra har aktivistene blitt mer aktive mot svin- og fjørfeproduksjon, forteller Espert. Han er selv en stor svineprodusent i Skåne. Der har de smågrisproduksjon og 3000 purker fordelt på tre gårder. Espert har hatt besøk av dyrevernaktivister ved flere anledninger. 

– Nå låser vi alle dører både på dagtid og nattestid. Det oppfordrer vi alle ­svineprodusenter til å gjøre, sier Espert. Selv har de engasjert et vaktselskap til å følge med ekstra. I motsetning til Norge har ikke noe av aktivistens filmmateriale blitt vist på TV. 

– Men filming fra grisehus legges ut på aktivistenes egne nettsider. Gården eller svinebonden det gjelder blir ikke navngitt, men aktivistene angir hvilken del av Sverige filmen kommer fra, forteller Espert. Generelt har ikke dyrevernaktivistene og deres innbrudd fått veldig stor oppmerksomhet i riksmedia. Espert synes media også generelt er flinke til å gi et balansert bilde, og fortelle at svensk produsert svinekjøtt holder en høyere standard enn importert kjøtt. Slik sett tror han ikke aktivistene har hatt stor påvirkning på forbruk og markedet for svensk kjøtt. Iallfall ikke så langt, men generelt så ser en også i Sverige en nedgang i kjøttforbruket.

Finner nye metoder
Aktivistene er også utspekulerte i å finne nye metoder. Enkelte gårder har som eksempel hatt besøk av aktivister som har utgitt seg for å være det svenske Mattilsynet.

– Besøk av aktivister er både svært ubehagelig for den enkelte som rammes, og er en stor smitterisiko. Vi har for eksempel hatt noen salmonellautbrudd, men vet ikke om det kan relateres til aktivister, forteller Espert. Flere og flere produsenter politianmelder nå hvis de har hatt besøk.

– Vi merker at politiet tar dette mer på alvor i dag enn for noen år siden. Men så langt er ingen aktivister straffet for ulovlig besøk på gårder, sier Espert.
I et tilfelle i Danmark nylig ble 19 aktivister dømt til 2500 DKK (3600 NOK) hver i bot for en aksjon mot en dansk svinegård. Og det uten at de brøt seg inn i grisehuset, men hang opp et banner på gårdens silo.

– I Danmark er landbruket svært viktig for næringslivet, og det reageres raskere mot aktivister, kommenterer Espert.

 

 

Flere satser på kameraovervåkning

Det er i dag mange løsninger og leverandører for kameraovervåkning av gårdstun og i fjøs. 

Slike systemer blir stadig bedre og rimeligere. Svin har kjennskap til et tosifret antall svinebønder som nå har skaffet dette. De fleste av disse har installert det nå i sommer etter at innbruddene fra dyrevernaktivister ble kjent. Det er brukt ulike leverandører og prislappen varierer fra fem til ­nærmere femti tusen kroner ferdig montert. 

 

Selskapet Elotek er et av flere selskaper som blant de selger kameraovervåkning til en relativt rimelig pris.

 

Selskapet Elotek er stor også på dette, og leverer flere løsninger både med fast og bevegelig kamera. Elotek leverte i fjor over 300 løsninger til landbruk. Det er ifølge selskapet flest melkeprodusenter eller storfebønder som har dette. Hovedbruken er å overvåke kalving, men det er også mulig å overvåke for eksempel gårdstun nattestid. Startpris på et enkelt anlegg med fire kamera ferdig montert starter på ca. 10000 kr. Skal du ha bevegelige kamera dobles fort prisen. I Rogaland er Jan Eivind Nærland en av de som selger kameraovervåkning.

– Det er klart økende etterspørsel. Bare sist uke har vi montert tre anlegg på storfe- og svinegårder, forteller Nærland. I tillegg er det mange som ber om tilbud. Nærland understreker at slike kamera kan ha flere ulike funksjoner, ikke bare overvåkning mot innbrudd. Kameraene kan også varsle for eksempel uventet høy temperaturøkning i fjøs Også hos han er startpris ca. 10000 kr. Men de fleste velger litt mer avanserte anlegg med fire til seks kamera til en pris av 20– 30 000 kr. En svinebonde i Østfold satt opp i fjor et enkelt system fra firma Alarmlink til 6000 kroner. Hensikten var å overvåke gårdstunet nattestid. Her filmes alt som skjer i en sentral sone ved grisehuset/driftsbygning mellom klokka 2300 og 0500. Det sendes eventuelt varsel til bonden som så kan følge med via mobiltelefon. Det har så langt vært et mistenkelig besøk. En personbil stoppet opp utenfor grisehuset klokken 01.30 ei natt.

– Men det var ingen som gikk ut av bilen, forteller svinebonden fra Østfold.