Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Stikkord:

Dyrevelferdsprogrammet utvides

Fra 1. januar 2022 vil Dyre­velferdsprogrammet for svin utvides til også å omfatte ­utvalgte anmerkninger fra ­utvidet sjukdomsregistrering (USR) på slakteriet.


 

 

For stor andel anmerkninger vil føre til bortfall av Velferdsgrisstatus og trekk på oppgjøret fra 1. januar 2022, melder Animalia. 

Statusen påvirkes
To eller tre anmerkninger påvirker ­statusen. 

For purkebesetningene vil kodene leddbetennelse og åpne halesår kunne påvirke statusen, mens i slaktegrisbesetningene inkluderes byller i tillegg. Grensene for konsekvenser vil variere for de forskjellige anmerkningene.

 Grenseverdier for USR-anmerkninger
Tabell 1
GRØNN GUL RØD
Byller * 0 – 1 % 1 – 5 % Mer enn 5 %
Leddbetennelser 0 – 1 % 1 – 4 % Mer enn 4 %
Åpent halesår 0 – 2 % 2 – 5 % Mer enn 5 %

 

Anmerkningene baserer seg på all gris som er levert fra besetningen i løpet av de siste 12 månedene. Andelen anmerkninger blir inndelt i grønn, gul og rød sone avhengig av nivå. Grønt regnes som ok. Ved anmerkninger som havner i gul sone (observasjonssone) vil det medføre krav om et veterinærbesøk innen 30 dager. Meningen med veterinærbesøket er å finne årsaken til økningen i anmerkningene.

Dersom besetningen har andel anmerkninger som havner i rød sone (tiltakssone), vil det føre til direkte tap av Velferdsgrisstatus og økonomisk trekk ved salg av livdyr og slaktedyr. I tillegg er det krav om et nytt veterinærbesøk for å igangsette tiltak for å bedre situasjonen i besetningen.

Trafikklys
Allerede på statussiden under Velferdsgrisstatus i Helsegrissystemet finner man statusen for de aktuelle USR-anmerkningene. Anmerkningene markeres med grønn, gul eller rød ut fra den aktuelle anmerkningsandelen for besetningen.

Ved siden av finnes en lenke til den nye USR-siden. Den samme USR-siden kan også nås fra produsentens meny øverst på siden, i tillegg fra menyknappen som finnes øverst til høyre i forbindelse med navn og produsentnummer.

Egen USR-side
På en egen USR-side er det illustrasjoner av alle USR-anmerkningene for gris.  Øverst finnes de to eller tre aktuelle anmerkningene som kan påvirke Velferdsgrisstatus. Igjen deles anmerkningene inn i grønne, gule og røde felter tilsvarende beskrivelsen i tabell 1.

På denne siden har du mulighet til å sammenlikne nivået av USR-anmerkninger i din besetning både med gjennomsnittet på slakteriet du leverer til, og med landsgjennomsnittet. Dette gir deg en enkel tilnærming til å forstå hvordan situasjonen er i din besetning sammenlignet med andres, skriver ­Animalia.

Avtaleveterinæren har også tilgang til denne siden, og kan bruke den som ledd i rådgiving i besetningen.