Publisert: 30.06.2023 Oppdatert: 30.06.2023

Stikkord:

Arbeidet med dyrevelferd

Norsvin har nylig levert inn et nytt innspill om svin til ny stortings­melding om dyrevelferd. I denne andre runden var en beskrivelse av dagens dyrehold for alle produksjonsdyr etterspurt. 


Foto: Ihne Pedersen

 

 

LMD har nå lagt ut invitasjon til innspillsrunde tre til dyrevelferdsmeldinga. Denne innebærer en fysisk innspillsrunde i regi av LMD, med mulighet for å sende inn skriftlige innspill innen 15. september. Dette blir den viktigste innspillsrunden. Norsvin deltar på møtene, og skal sende skriftlige innspill. 

Brev til LMD
I etterkant av Mattilsynets rapport om tilsynskampanjen om dyrevelferd hos svin har Norsvin sendt et brev til Landbruks- og matdepartementet hvor organisasjonen påpeker en del saker som ikke har kommet fram i media. Norsvin har påpekt at Mattilsynet har innført nye regler gjennom å utarbeide en fagstøtte til inspektørene som Mattilsynet har brukt for å begrunne vedtak. 

Når man endrer lover eller forskrifter (regler) skal endringene konsekvensutredes, sendes på høring, og så skal reglene gjennomgås politisk ved at de fastsettes av Departementet. 

Ikke er samsvar
Spesialrådgiver Peer Ola Hofmo sier at Mattilsynet unngår denne prosessen ved at de lager nye regler i «veiledere». 

– Norsvin har vist til at en rekke varsler om vedtak i tilsynskampanjen er basert på at det ikke er samsvar mellom praksis i en svinebesetning og beskrivelse i en veileder, og at Mattilsynet kaller det for «regelbrudd». I ca. 70 % av tilsynsrapportene Norsvin har sett på, og som gjelder «regelbrudd» relatert til bruk av strø, er det varslet vedtak om at produsenten må endre rutiner for tildeling av strø for at grisene må «ha et lag med strø som sikrer en viss mykhet». Det vises til fagstøtte for inspektører hvor dette står, ifølge Hofmo.

Forskuttering av et forslag
Dette er etter Norsvins oppfatning en regelendring og en forskuttering av et forslag til nytt krav om mykt underlag i en ny forskrift. 

– I brevet skriver vi også at Nasjonal tilsyns­kampanje om velferd hos svin ikke gir et korrekt bilde av hvordan gris i Norge har det i dag. Bakgrunnen er blant annet manglende nyansering ved at en besetning hvor det er påvist lite rote-
materiale i én binge sidestilles med en besetning hvor det ikke brukes rotemateriale i det hele tatt. Det samme gjelder for bruk av strø, sier Hofmo.

På bakgrunn av disse funnene skriver Norsvin i brevet at de er svært bekymret for forslaget til Forskrift om velferd hos storfe, svin, sau og geit som nå ligger hos Departementet. Prosessen med ny forskrift startet i 2013.

 

Les Norsvins innspill om svin til innspillsrunde nr. 2 av ny stortingsmelding om dyrevelferd