Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 03.03.2020

Stikkord:

Mattilsynet lærer mer om gris

– Dette var både nyttig, interessant og lærerikt. En fin oppstart på en bedre dialog med næringa, sier Torunn Knævelsrud.


Nr. 2 – 2020

 

Bildet: Tre fornøyde deltakere på kurs om norsk svineproduksjon. Fra venstre Ellen ­Gulbrandsen, Torunn Knævelsrud og Rigmor Einstad Rikje, alle tre i Mattilsynet.

 

Hun leder seksjonen for dyrevelferd i Mattilsynet. Sammen med 25 andre kolleger i Mattilsynet fra hele Østlandsområdet, samt noen fra Sørlandet og Trøndelag også, var de på to dagers kurs for å lære mer om svinenæringa. Kurset ble arrangert i Hamar den 21. og 22. januar arrangert av ­Norsvin.

– Dette startet ved at Norsvin kom med et tilbud om et kursopplegg for våre inspektører for å bli bedre kjent med næringa. Det har vi takket ja til, og det blir kanskje arrangert noe tilsvarende en gang eller to til for flere i Mattilsynet. Vi har som kjent vært utsatt for kritikk, og vi føler behov for at våre folk også skal bli bedre kjent med svinenæringa og skjønne bondens praktiske hverdag bedre. Etter svine­filmen som ble sendt på Brennpunkt i fjor sommer så har diskusjonen gått om dette virkelig var representativt for næringa. Vi vet jo heller ikke hva som er helt representativt, selv om vi har gjennomført risikobaserte tilsynskampanjer hos svineprodusenter i noen områder. Vi planlegger som kjent en ny tilsynskampanje i svinenæringa, og den skal gjennomføres i år og neste år, sier Knævelsrud.

Ulike tema
Temaer som ble belyst i løpet av de to kursdagene var blant annet generell informasjon om norsk svineproduksjon, fôr og fôringssystemer, økonomi og lønnsomhet, registreringer og dokumentasjon (Ingris), moderne svineavl, forebyggende helsearbeid, innredningssystemer og daglige rutiner i ­grisehuset.

Deltakerne svarte selv at de opplevde kurset som nyttig og lærerikt. Det viste evalueringsskjemaene som ble gjennomgått i etterkant. Svin spurte også et par deltakere på kurset om hva de hadde fått ut av de to kursdagene. Ellen ­Gulbrandsen jobber i Mattilsynet i Drammensområdet og søndre Buskerud. Hun har lang erfaring med besøk hos svineprodusenter. Spørsmålet ble derfor; var to dager på kurs i Hamar bortkastet?

– Nei, det vil jeg absolutt ikke si. Det er riktig at jeg har vært praktiserende veterinær i Vestfold. Jeg har besøkt mange grisebesetninger, og kan en del om gris. Dessuten er jeg veldig engasjert i grisen som dyr, men jeg synes likevel at jeg har fått veldig mye ut av dette kurset. Det har vært produsentrettet, og fokuset har vært velferden til dyra. Jeg føler at vi har en jobb å gjøre sammen her, og jeg ser at det blir gjort mye bra og samvittighetsfullt arbeid rundt omkring, sier Gulbrandsen.

– Viktig å dra i samme ­retning
Den andre deltakeren vi snakket med, Rigmor Einstad Rikje, jobber for ­Mattilsynet i Lillehammer, Gausdal og midt-Gudbrandsdal. Hun kommenterte ­kurset slik; – Jeg kasta meg raskt frampå da til­budet om dette kurset kom opp. Når næringa strekker ut en hånd for å bedre dialogen føler jeg at den bør tas i mot. Det er viktig at vi drar i samme retning. Vi oppnår mest når alle jobber mot felles mål, sier Rikje.

Hun vokste selv opp med slaktegris, og har hatt lang praksis i kjøttkontrollen ved slakteriet. Der ser du mange døde griser. Rikje har også besøkt mange svineprodusenter i Gudbrandsdal og Gausdal, og er absolutt på nett med hva som rører seg i praksis rundt omkring.

– Men det er også viktig å få litt kunnskap om hva som rører seg når det gjelder avl, fôring og andre forhold som er viktige for forbedringer hos ­grisen. Det er lærerikt å snakke med flinke produsenter. Jeg synes jo at ­svineprodusent Lars Hulleberg som snakket her hadde en veldig flott holdning til dyra sine, ikke minst når det gjelder evnen til å sosialisere dem med hverandre, men også overfor menneskene som går i grisehuset. Dette var både lærerikt og bra, synes Rigmor Einstad Rikje.