Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

Stikkord:

Systematiske svakheter i Mattilsynet

KPMG leverte 10. desember en granskingsrapport om Mattilsynet med kraftig kritikk. Både organisering og styring kritiseres.


Nr. 1 – 2020

 

– Funnene i granskingsrapporten er svært alvorlige. De viser at vi må for­bedre måten vi jobber på som organisasjon. Granskingen har avdekket ­systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Granskingen har blant annet sett på om Mattilsynet i grønn og blå sektor har godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og opp­følging av tilsyn.

– Jeg har hatt denne jobben i drøyt tre uker, og det er for tidlig for meg å si noe om hvorfor Mattilsynet har havnet i denne situasjonen. Det viktigste for meg er at vi nå gjør noe med det, sier Godal, som tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Mattilsynet 18. november.

For Mattilsynet blir det spesielt viktig å få til bedre dialog og kommunikasjon på tilsyn og med næringene mer generelt, iverksette tiltak som bidrar til å gjøre regelverket mer forståelig og enklere å etterleve, og tiltak som bedrer styring av planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

Godal har opprettet en innsatsgruppe for å sikre tempo og kraft i gjennom­føringen av forbedringstiltak. I KPMG-rapporten går det igjen at tempoet på forbedrings- og utviklingsarbeidet må økes. Granskingen har ikke vurdert enkeltsaker, men sett på Mattilsynet som organisasjon og system.

– Som tilsynsmyndighet er vi avhengig av tillit, både fra storting og regjering, men ikke minst fra de vi fører tilsyn med og befolkningen for øvrig.

 

 

– Jeg er lei meg for at vi ikke har den tilliten Mattilsynet bør ha i dag. Men den skal vi gjenopprette, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.