Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018
Sagflis og spon er ikke nok rotemateriale alene

– Grisen bestemmer hvor mye som trengs

– Hva er tilstrekkelig rote­materiale? Det er vel egentlig grisen som bestemmer hvor mye som trengs. Det holder som regel ikke å gi litt i bingen en gang i døgnet.


Slik formulerte seniorinspektør Marianne Nøkling i Mattilsynet Sandnes seg da hun snakket om forskriftens krav til rotemateriale på dyrevelferdskurset i Bryne. Her heter det nemlig at grisen «til enhver tid skal ha tilstrekkelig tilgang på tilstrekkelig materiale som den kan undersøke, rote i og ­sysselsette seg med».

Et flokkdyr
– Dette er egentlig et krav som gjelder i hele Europa. Grisen er altetende. Den leter etter mat hele tida, roter, lukter og smaker. Grisen bruker seks-sju timer om dagen på dette. Også i bingen vil den lete og undersøke. Grisen er flokkspiser, flokkroter og flokkdrikker. Sjøl om grisen er mett, har den behov for å rote. I Europa kuperes som kjent ofte halene, men vi ser at det i stadig flere land diskuteres å slutte med dette, sa Nøkling.

Høyner terskelen
Med tanke på problemer som halebiting og liknende mente hun at forholdene i bingen blir mye bedre ved bruk av for eksempel halm eller liknende. 

«Sjøl om grisen er mett, har den behov for å rote»

- seniorinspektør i Mattilsynet Marianne Nøkling

– Halm, gras og høy har disse egenskap­ene som sysselsetter grisen. Sagflis og spon alene er ikke nok. I Mattilsynets veileder, som ligger på nettsidene våre, står det at grisene skal ha tilgang til slikt materiale hele tida mens de er våkne. Vi vet at mye rotemateriale høyner terskelen for halebiting kraftig, selv om dette også kan ha andre årsaker. Ser du ikke krøll på halen? Henger den rett ned? Det kan være et tegn på at grisen ikke trives. Ofte starter det med halesuging. Etter hvert kan det komme blod, og da blir gjerne alt verre ganske snart. I verste fall kan halebiting gi blodforgiftning. I beste fall ender det med kassering.

Jeg vil også oppfordre slaktegrisprodusenter til å registrere smågriser som har kort hale før de settes inn i slaktegrishuset. Ikke kjøp deg problemer. Still krav til jevne og friske smågriser når du skal kjøpe dem. Har du nok drikkenipler i bingen? Er klimaet godt nok? Er dyretettheten for høy? Er det for lite eteplasser og nok tilgang på vann?

– Er det vifter eller andre ting som lager mye støy? Trekker det? Er luftfuktighetren på riktig nivå? Det er mange ting som bør sjekkes for å få så optimale vekst- og levevilkår som mulig, sa Marianne Nøkling.

Bli frisk-binge
I forskriftens paragraf 18 står det at «syke og skadde svin skal behandles, isoleres i sykebinge med tørr, myk liggeplass, eller avlives». Nøkling liker heller å kalle det en «bli frisk»-binge, eller kanskje en omsorgsbinge eller en velferdsbinge.