Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Stikkord:

Dobling av forbudene mot å drive med dyr

Mattilsynet reagerer nå strengere mot dyreeiere som bryter dyrevelferdsreglene. Tallet på dyreeiere som fikk forbud mot å drive med dyr ble doblet i 2018.


Dette skyldes at det ble avdekket flere tilfeller der dyr ble alvorlig vanskjøttet enn tidligere år. Opplysningene kommer fram i Mattilsynets årsrapport om arbeidet med dyrevelferd for 2018. Det ble gjennomført tilsyn med dyrevelferden i 7857 dyrehold i 2018.

Økningen gjelder særlig kjæledyr, men også storfe og sau. For svin er det en liten nedgang fra de to årene før. Tap av dyr på beite er den største dyrevelferdsutfordringen, heter det i årsrapporten.

Mattilsynet bruker strenge virkemidler mot dyreeiere som har grove brudd på regelverket for dyrevelferd. I 2018 fikk 78 dyrehold aktivitetsforbud, som er en økning på mer enn 150 prosent fra 2017. Antallet tvangsavviklinger av dyrehold har også økt siden 2015. Det ble avviklet 81 dyrehold i fjor, det samme antallet som året før. Rapporten viser at Mattilsynet har anmeldt flere dyreeiere til politiet, fra 20 i 2015 til 46 i 2018. Det har vært en viss underrapportering tidligere, så økningen er nok mindre enn det tallene gir inntrykk av.

– Vi vet ikke om hele økningen i tallet på dyrehold med alvorlig vanskjøtsel er reell, eller det betyr at vi greier å avdekke flere alvorlige forhold enn tidligere, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mat­tilsynet.

Mattilsynet utfører såkalt risikobasert tilsyn. Det betyr at det drar på tilsyn til dyreeiere hvor tilsynet har mistanke om at dyra ikke har det bra, eller som det er mottatt bekymringsmeldinger om. I praksis blir det derfor oftere besøk i dyrehold med stor risiko for regelbrudd enn dyrehold med liten risiko.

Mattilsynet mottok 12 666 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2018. Det er 2240 flere enn året før.

Flest kjæledyr vanskjøttes alvorlig

Det var alvorlig vanskjøtsel av kjæledyr i 25 saker i 2018.

Det går fram av Mattilsynets årsrapport. Til sammenlikning ble det registrert alvorlig vanskjøtsel i 20 storfebesetninger, 18 sauebesetninger, 7 svinebesetninger og 2 hestebesetninger.

Mattilsynet har fattet vedtak om at dyreholderen må avvikle dyreholdet sitt i 24 saker som omhandler storfehold, 20 saker som omhandler kjæle dyr, 20 saker som omhandler sauehold, 7 saker som omhandler fjørfehold, 6 saker som omhandler hestehold, 4 saker som omhandler geitehold, 2 saker som omhandler svinehold, og én sak som omhandler revehold.