Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Husdyrgjødsel spres via konteiner

Det har skjedd en aldri så liten revolusjon når det gjelder gjødselspredning i Vestfold de siste par årene. Løsninger som kombinerer gjødselkummer/laguner og konteinere gir effektiv spredning over store arealer. 


Bilde: Firma Bulktransport fyller opp gjødsel i mobil konteiner før den pumpes ut via slepeslanger.  Det finnes i dag seks slike danske gjødselkonteinere i Norge, tre på Østlandet og tre i Midt-Norge. 

Årlig spres over 30000 m3 biogjødsel med slepeslanger. Ofte brukes mobil gjødselkonteiner.

Mai i Vestfold
Det er midt i mai i Vestfold. En 100 hesters traktor med slepeslanger siver sakte over stubbåkeren ved et boligfelt ved Andebu. Rett bak følger nok en traktor med fem skjærs vendeplog. Men gjødsla kommer ikke fra noen vanlig kilde. En 12 meter lang 100 m3 mobil konteiner står utplassert i kanten jordet. Gjødsla er biogjødsel fra Greve Biogass, og kommer fra en kum et par km unna. En bil med 33 m3 tank går i skytteltrafikk og fyller opp konteineren fire-fem ganger i timen. Ut gjennom slepeslangene kommer 150 m3 biogjødsel i timen. Lastebilen holder nesten tritt med traktoren. Og hadde avstanden vært lenger, ville det gått to slike tankbiler i skytteltrafikk. Det er svinebonde og gjødselentrepenør Bjørn Erik Gran som sprer gjødsel. Selv er han ute og sår denne dagen på et område der det allerede er spredd biogjødel. Det er faren Kjell som er gjødselvakt, og svigerfar Odd som pløyer ned gjødsla. Begge er spreke pensjonister og gull verdt i våronna. 

Større sikkerhet og like rimelig
– I dette tilfellet kunne vi også lagt slanger gjennom boligfeltet og pumpet fra kummen til jordet ca 1,6 km. Men vi måtte i så fall løftet gjødsla 40-50 meter,  pluss at det representerer en usikkerhet å legge en slange gjennom et boligfelt. Jeg har opplevd en gang at det har gått hull på en slange og gjødsel har blitt spredd rett inn i hagen og på bolighuset. Det var hverken morsomt eller gunstig for renomméet til oss som bønder. Med konteinere og skytteltrafikk med lastebiler får vi et mye sikrere opplegg. Det blir heller ikke veldig mye dyrere, spesielt ikke der en må løfte gjødsla ca. 50 meter høyere enn kummen, mener Bjørn Erik Gran.  

Bjørn Erik og kona Tone er husdyrbønder på gården Gran i Andebu. De har ca. 60 purker i kombinertproduksjon pluss 80 ammekyr. Gjødsla blir levert til Greve Biogass, og med 2300 dekar totalareal korn og gras mottar de ca. 6000 tonn biorest i retur. Men Gran sprer også for andre, og kjører dermed over 30000 m3 biorest i året.

– Vi sprer til korn, både før og etter såing, og på gras om våren. Vi sprer etter førsteslåtten og også om høsten før det sås høsthvete, opplyser Gran. Og med en lett firesylindret traktor med tvillinghjul spent foran spredebommen starter de spredesesongen tidlig.

Lastbilmotor og flyttbar vogn
Gran har slepeslangeutstyr med totalt 1600 meter slepeslanger, men med mobil konteiner brukes normalt 600 til 800 meter med slanger. En stor luftkompressor til å tømme slangen etter spredning hører også med til opplegget.  Gjødselkonteineren er utstyrt med hjul som heves og senkes hydraulisk. Tom konteiner veier ni tonn tom, og kan raskt flyttes til neste spredested med traktor.  

– Men lastebilene med 33 m3 tank trenger god vei uten krappe svinger samt god plass til å snu, opplyser Gran. Selve konteineren eller buffertanken er dansk og koster ca. 300 000 NOK. Også foran gjødselpumpa har Gran sitt eget opplegg. Det normale er å ha en stor traktor til i drive gjødselpumpa, men Gran har montert enn gammel V8 Iveco lastebilmotor på en tilhenger.

– Det sparer vi mye diesel på. Lastbilmotoren går på lavt turtall og bruker halve mengden diesel av hva en traktor hadde gjort, forklarer Gran.

Har revolusjonert spredningen
-Det har nærmest skjedd en revolusjon i hvordan husdyrgjødsel spres i Vestfold. Gjødselspredning med store og tunge tankvogner om våren er mindre vanlig. Slik spredning er heller ikke særlig effektiv når avstanden blir mer enn to-tre kilometer. 

– Det er gjødselkummer og slepeslanger som vinner fram. Og gjerne kombinert med konteinerløsning. Minst to entreprenører har investert i mobil konteinervogn, opplyser Ivar Sørby i Greve Biogass. Og det bygges stadig nye gjødselkummer og også gjødsellaguner. I år bygges det ny lagerkapasitet på 20-25 000 m3.

– Dermed kan gjødsel spres med slepeslanger på stadig større del av arealet vi har i Vestfold, forklarer Sørby.  Han er klar på at satsing på biogass og biogjødsel har gitt hele husdyrgjødselhåndteringa i fylket et løft.

– Det vinner både bonden og miljøet på, mener Sørby.  Med biogjødsel har de også kontroll på fosforinnhold, og Vestfold stiller godt forberedt på en ny og strengere gjødselforskrift.