Stikkord

Gjødsel og energi

Gjødsellagune – halv pris av gjødselkum

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Gjødselagune koster omtrent halvparten av en gjødselkum. I Vestfold finnes snart 10 gjødsellaguner, men flertallet velger å bygge kum.  

Dale vil ha innspill fra næringa

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Hvis det blir aktuelt å følge opp forslagene til nye gjødselforskrifter fra direktoratene, er det naturlig å be aktuelle aktører i næringa om innspill.

Kortere spredetid øker lagerbehovet

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Krav om kortere spredetid som følge av forbud mot høstspredning kan få store konsekvenser. Store områder får økt behov for økt gjødsellagring, både i korn- og grasdistrikter.

Nitrogen en stor utfordring

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Det er fosfor som hittil har hatt fokus når det gjelder husdyrgjødsel. Men innføring av makstak for tilført nitrogen som mineralgjødsel kan også skape problemer.