Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Gjødsellagune – halv pris av gjødselkum

Gjødselagune koster omtrent halvparten av en gjødselkum. I Vestfold finnes snart 10 gjødsellaguner, men flertallet velger å bygge kum.  


I Vestfold er de siste årene bygd flere laguner til gjødsel/biogjødsel. Laguner kan bygges til omkring halve kostnaden av en gjødselkum.

– Det finnes sju-åtte laguner i Vestfold i dag, og innen utgangen av året har vi 10 laguner, opplyser Mariann Hegg i Grave Biogass. Størrelsen varierer fra 1000 m3 til ca 3500 m3, men det er planlagt en på over 5000 m3.

– Mange bønder vurderer laguner, men flertallet ender opp med å velge gjødselkum. Ulempen med lagune er at den krever større areal pluss at en bør kunne tømme all gjødsel i en lagune på en gang. Å røre i en halvfull lagune kan gi utfordringer som hull på duken. Det har skjedd, opplyser Hegg.

Krav til overtak
Biogjødsel fra Greve betyr krav til tak over kum eller lagune. På laguner legges tak flytende. Det kan gi visse utfordringer. Men i snørike vintre slik årets vinter var gir også tak over kum utfordringer. 

– Det gikk veldig bra i vinter med unntak av taket til en kum. Det er viktig å holde taket stramt, pluss å måke rundt kummen slik at snø kan gli av på alle sider, opplyser Hegg.

Valgte lagune
Ivar Andreassen driver gård med ku og korn ved Horten. Han valgte gjødsellagune fordi det er umulig å komme til med bil, betong og elementer der lagunen er plassert ved jernbanen (jernbaneundergangen er for liten). Gjødsel-lagunen i Horten er på ca 2200 m2, og har en pumpekum på ene siden. 

– Utfordringen er flytetaket eller toppduken. Det legger seg vann på denne og vann er tyngre enn biogjødsel. Ved omrøring blir det alltid et lavpunkt på toppduk og denne suges mot propellen, sier Andreassen og leter etter løsninger for å bøte på dette. For øvrig synes han laguneløsningen fungerer greit.

Lettere å fjerne
I Holmestrand har svinebonde Nils Olav Haugerud også satt opp gjødsellagune. 

– Jeg valgte lagune på grunn av pris. Dessuten er lagune mye enklere å fjerne enn en kum hvis gården skulle slutte med husdyr eller mottak av biogjødsel, opplyser Haugerud.  Haugerud har montert ei vifte inne i lagunen. Den settes i gang ved tømming og løfter taket opp.

– Jeg skal straks i gang med å spre gjødsel og har ikke prøvd det ut, men antar at dette vil fungere greit, sier Haugerud.

 

 

De som tar imot biogjødsel har krav om tak over gjødselkummen. Det kan være en utfordring i snørike vintre.