Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Gjødsla mer verdt enn kjøtt og melk

– Gjødsla kan bli mer verdt enn kjøtt og melk. Dette er selvfølgelig en spissformulering. Men vi ser konturene av en veldig spennende utvikling, sier Svein Guldal.


Bilde: Svein Guldal

Han er prosjektleder for klima, energi og bioøkonomi i Norges Bondelag. Guldals innlegg på den skandinaviske biogasskonferansen i Fredrikstad i slutten av april tok utgangspunkt i dette; fornybar energi og biomasse fra jord, skog og havbruk vil overta og skyve fossil energi ut.

Nye verdier
I dag er verdiskapningen fra et storfefjøs kjøtt, melk og gjødsel. Verdiskapningen fra et storfefjøs med biogassreaktor er beiting, kjøtt, melk og biogass. Biogass til metan grønn CO2 og biorest. Metan til drivstoff, protein, plast med mer. Grønn CO2 erstatter svart CO2 i kjølemedier, og som næring for mikroalger. Det er fortsatt mye å hente fra molekylene i gassen, sa Guldal. 

Må drives fram
Han mente at vi bare er i starten på en utvikling hvor biomasseressursen i fjøsene får en mengde nye anvendelser med til dels svært stor verdiskapning. Husdyrbruket kan bli en produksjonsenhet med tradisjonell matproduksjon som i tillegg er en forutsetning for bioraffinering av biogass, uttrekk av enzymer, molekyler og ny verdiskapning i form av mikroalger.

«For Norges Bondelag blir det viktig å drive fram denne utviklingen. Det vil sikre og øke inntektsgrunnlaget for medlemmene våre, samtidig som det etableres sirkulære og bærekraftige produksjonssystemer»

- Svein Guldal