Stikkord

MRSA

– Glad for å få samlet besetningen

Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Etter at de fikk MRSA i 2015 måtte alt saneres. Det ble den utløsende faktoren som førte til at en lenge planlagt samling av svineproduksjonen under ett tak endelig ble

Norsvinskolen: Inseminasjonskurs

Publisert: 29.12.2017 Oppdatert: 05.02.2018

Norsvinskolen arrangerer inseminasjonskurs på Nortura, Forus i Rogaland. Kurset er for eiere og/eller røktere som skal inseminere purker i egen besetning.

Oppdatert informasjon om smittevern

Publisert: 13.11.2017 Oppdatert: 05.02.2018

Informasjonsmateriellet om smittevern for ansatte i norsk husdyrproduksjon, «Smittesikker» er nå oppdatert med informasjon om testing for MRSA.

MRSA-fri gris og høytrykkskjøling

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Svineproduksjonen i Sør Afrika er både lik og svært ulik den norske. Landet har strenge smitterestriksjoner og satser på MRSA fri gris. Men produksjonen er tett integrert mot både slakteri

Hvordan bidrar norsk svinenaering til okt baerekraft?

Publisert: 28.08.2014 Oppdatert: 08.12.2017

Bærekraft har i de senere årene vært et sentraltbegrep i all framstilling av sentraleutviklingstrekk knyttet til klimautfordringer og miljø.