Publisert: 13.11.2017 Oppdatert: 05.02.2018

Oppdatert informasjon om smittevern

Informasjonsmateriellet om smittevern for ansatte i norsk husdyrproduksjon, «Smittesikker» er nå oppdatert med informasjon om testing for MRSA.


«Smittesikker» fra KOORIMP er tilgjengelig på nettsidene til Animalia: Smittevern – Smittesikker

“Smittesikker” er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til plastoppslag som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt håndvask. Plastoppslagene egner seg for å henge i fjøsgangen, på toaletter eller ved inngangen til dyrerommene. “Smittesikker” finnes på flere språk, og bestilles fra Animalia.

Kapittel 12 (side 23) omhandler testing for MRSA.

Selv om de overordnede prinsippene for smittevern er generelle, finnes det spesifikk informasjon for smittebeskyttelse for både fjørfe og svin. Se: Smittebeskyttelse i svineproduksjonen

Se også: MRSA – Oversikt over viktig informasjon (Norsvin)