Publisert: 28.08.2014 Oppdatert: 08.12.2017

Stikkord:

Hvordan bidrar norsk svinenaering til okt baerekraft?

Bærekraft har i de senere årene vært et sentraltbegrep i all framstilling av sentraleutviklingstrekk knyttet til klimautfordringer og miljø. Det er et begrep som går rett inn i vår
næring som matprodusenter.


Det er rasene Z-line (morrase) og Tempo (farrase) som vil inngå i testopplegget på den nyestasjonen, som planlegges ferdig ila sommeren 2018. Stasjonen blir en kopiav Norsvinsteststasjon Delta, beliggende utenfor Hamar, men vil ha dobbelt så stor kapasitet. ”At TopigsNorsvin velger å satse på vårt testopplegg videre, forteller oss at vi har gjort mye riktig i Norge”, sier Avlssjef i Norsvin Erling Sehested

I Norge testes rasene Landsvin og Duroc, som også inngår iproduktporteføljen til Topigs Norsvin.Teststasjonen i Canada blir et sentralt punkt for avlssystemet til

Topigs Norsvin videre. Testopplegget innebærer at det leveres 4-6uker gamle råner fra syv leverandørbesetninger til spesielle
isolasjonsenheter, hvor de gjennomgår helsekontroll oggenotyping.

De 50 % av rånene som har det høyeste genetiske nivået, testes påstasjonen, som ligger ca. 3 mil fra isolasjonsenhetene.

Teststasjonen har FIRE fôrstasjoner for individuelle registreringer avvekt og fôrinntak, i tillegg til at alle råner gjennomgårdatatomografering (CT-scanning).

Biosikkerhet er i høysetet i hele systemet, og en rekke tiltak skalsikre god helsestatus, som igjen muliggjør eksport av genetikk(råner og sæd) til kunder over hele verden.