De siste årene er det rapportert om tilfeller av spedgrisdiaré med ukjent årsak, den såkalte «nye spedgrisdiaréen». En spesiell tarmbakterie settes nå i sammenheng med sjukdommen.
Importkorn og andre råvarer har gitt lavere priser. Høyere proteininnhold i norsk korn har også bidratt. I Rogaland/Agder går kraftfôrprisene ned. På Østlandet går prisen på noen kraftfôrslag opp, mens andre går ned. 
Felleskjøpet Rogaland Agder har kopiert satsingen til søsterorganisasjon FK Agri i Moss. Etter et halvår med intensiv bygging, samt testing før jul, har de nå tatt i bruk en av Europas største og mest ­moderne kraftfôrfabrikker. 
Overfôring kan være en utfordring med TN70-purka. – Mange er flinke, men jeg tror fortsatt noen har noe å gå på. TN70-purka bør ikke appetittfôres i oppdrettsperioden, sier Signe L. Thingnes i Norsvin. 
Fôring av slaktegris betyr å balansere protein og energi best mulig. – Velg fôrblandinger tilpasset besetningen og dine mål, anbefaler Kathrine Lunde i Norgesfôr. 
Bjørke Purkering har hatt utfordringer med feilgjæring i våtfôret, selv med bruk av syre og ozon. For å unngå dette testes nå et melkesyrebakterie-produkt som har vist seg å ha god effekt i utenlandske ­besetninger.
Overgangsfôring fram mot ­grising forbereder både ­purkene og smågrisen. Det ­bidrar til kortere grisingstid og bedre spedgrisoverlevelse.
Her hjemme er vi alle kjent med både enhetsfôring og ­fasefôring. Ved enhetsfôring benyttes samme fôrslag i hele vekstperioden. Danskene har studert effektene av dette ­nærmere.