Frykter villsvinsykdommer

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Det anslås at den svenske populasjonen av villsvin er mellom 300 000 og 400 000 dyr. Også i Norge øker populasjonen, og Norsvin frykter at villsvin skal dra med seg flere uønskete sykdommer.

Uakseptabel dyrevelferd

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Mattilsynets tilsyn i Rogalands slaktegrisbesetninger viser klare brudd på dyrevelferds­regelverket, skrev Nortura i et nyhetsbrev før jul.

Fôrregistrering i Ingris Tilvekst

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Her kommer en kort introduksjon til hvordan du kan komme i gang med fôrregistreringer i den nye tilvekstdelen som nå er lansert. 

Kan grasprotein bli nytt grisefôr?

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Det er et sterkt ønske om å øke selvforsyningsgraden av fôr til norsk svineproduksjon. Gras komplementerer det norske kornet godt. Derfor kan bio-raffinert gras bli en viktig ingrediens i grisens diett i framtiden.

Gris gir økoløk og gras

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

– Prosjektet må videreutvikles, men det kan absolutt være interessant. For oss kunne grassaft til grisen vært en naturlig del av kretsløpet på gården, sier Nils Olve Gillund (38).

Kraftfôr – høyere priser og nye fôrsortiment

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Prisene på kraftôr stiger generelt litt mer enn forutsatt i jordbruksavtalen. Valutakurs og pris på soya, pluss vitaminer og mineraler er en årsak. Hard konkurranse virker andre veien. 

Fordeler med færre i bingen

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 22.08.2018

Færre griser i bingen kan gi bedre eller like bra bunnlinje. Svin har snakket med tre slaktegrisprodusenter om deres erfaringer med å ha færre gris i bingen. 

Nytt studieopplegg er klart!

Publisert: 22.01.2018 Oppdatert: 01.02.2018

Årets studieopplegg heter «Full kontroll fra avvenning til slakt», og består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Målet med årets opplegg er øke svineprodusentenes fokus på registering, fôrforbruk, tilvekst og dyrevelferd.