Stikkord

Økonomi

Etter å ha tapt markedsandeler til privateide slakterier i førstehåndsmarkedet siden 2004, kan Nortura nå glede seg over at frafallet er stanset.

Det ble satt ny slakterekord her i landet med 1,51 millioner slaktete griser i 2012 mot 1,49 året før. Østlandet og Vestlandet er de klart største griseregionene, men bare tre

Christensen Farms (CF) bygger nå opp en kjerne med Norsvin landsvin i toppen av sin avlspyramide, en pyramide som for øvrig inneholder 140.000 purker i kommersiell produksjon. CF har i

Nå kan du spise bacon uten å måtte tenke på vekta.

– Målet er ikke å bli størst mulig. Vi må innse at norske gardsbruk ikke er tilpasset 1000 purker eller mer. Vi er en del av den norske landbrukspolitikken, sier

– Det er lys i tunnelen. Men vi er ennå ikke helt ute av den, og det kan fortsatt komme møtende tog. Alt i alt ser det likevel lysere ut