Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Et tøft år for oss svinebønder

Den tøffe markedssituasjonen for gris var det store temaet da svinebøndene i Rogaland møttes. 


- Et tøft år for oss svinebønder

Den tøffe markedssituasjonen for gris var det store temaet da svinebøndene i Rogaland møttes. 

– 2013 vil bli et tøft år for svinenæringa. Vi må ha full fokus på overproduksjon og kostnader, innledet nestleder Håvard Nevland på Norsvin Rogalands årsmøte i Stavanger nylig.  Ikke overraskende skapte debatten om overproduksjon av gris mange innlegg og høy temperatur:

– Hvorfor må vi lete etter svin i butikkene, kylling finner vi overalt?

– Hvorfor selger gatekjøkken bare kyllingburger?

– Vi bør slakte på 75 kilo istedenfor 80, alle vil tjene på det?

 

Et spesielt ansvar

– Vi i Rogaland har et spesielt ansvar. Er alle slakteriene med på lavere slaktevekter? Tall ble presentert. Vekta gikk ned hos Nortura og Fatland, men opp hos Prima. Alf Kristiansen fra slakteriet Prima tok ordet, og forsvarte at Prima som slakteri ikke støttet lavere slaktevekter. Prima la vekt på mer markedsføring, salg og at lave slaktevekter ikke er det beste tiltaket. Men det syntes å være flertall for å støtte opp om lave slaktevekter. Tidligere Norsvinleder Olav Røyseland tok også ordet. Han reiste spørsmål ved hvorfor vi nå skal bruke store summer for å øke storfekjøttproduksjonen i Norge.

– 10 000 tonn mer storfekjøtt krever et areal på 300 000 dekar. Hvor finnes dette arealet? Det beste virkemiddelet for å øke storfekjøttproduksjon er å øke prisen på storfekjøtt. Det ville vært et kostnadseffektivt tiltak som hadde hjulpet både storfekjøttproduksjon og svineproduksjon, mente Røyseland. – Vi må stoppe å gi innovasjonsmidler til bygging av grisehus. På egg har de stoppet slike tilskudd. Dessuten trenger vi ikke kaste penger etter storfeprodusentene, mentye en. 

 

Nei til kontrakter

– Slakteriene burde sette ned prisen på purkeslakt til 5-6 kroner. Da ville vi fått en bråstopp på engangspurker og lavere smågrisproduksjon, mente en annen. Og; “kan ikke Norsvin innføre bonus til de som kjøper mindre sæd?” – Vi bør kjøpe ut smågrisprodusenter 1-2 år. Det vil være mest kostnadseffektivt. Disse produsentene kan bruke denne tida på sanering og omlegging til SPF. FKRA’s Per Harald Vabø var på årsmøtet blant annet for å snakke om kraftfôrpriser. Men han også tidligere erfaring fra laksenæringa og store reguleringslager der. Vabø gav følgende råd:

– Jo tidligere en tar tak i overproduksjon, jo rimeligere blir tiltaka. Samtidig støttet han de som ville ta ned produksjonen til et noe lavere nivå, selv det ville bety mindre kraftfôrsalg. Å ta ut purker/smågris vil koste næringen langt mindre enn å lagre slakt, sa Vabø. Geir Heggheim, som er foreslått til ny Norsvinleder, tok også ordet.

– Kontraktproduksjon er en mulighet. Det kan gi mer stabil økonomi i svinenæringa, men på et lavere nivå over tid enn vi har i dag. Og makten flyttes samtidig fra fjøsdøra til slakteriene. Norsvins styre vil per i dag ikke jobbe for kontraktsproduksjon, sa Heggheim. Deretter var det valg. Ordstyrer Per Inge Egeland fra Hjelmeland ble valgt til ny leder for fylkeslaget. Norsvin Rogaland vedtok også å spille inne et forslag der smågrisprodusenter ble kjøpt ut i to år som tiltak mot overproduksjon.

 

Brannvarslingsproblemer

Håvard Nevland tok også opp blant annet nye forskrifter for gjødsling og spredeareal, SLF og telledatoer, samt at fylkeslaget ville prioritere noe annerledes framover. – Vi skal jobbe enda mer faglig, og mer av dette bør skje i lokallaga. Reiseaktiviteter vil vi ha mindre fokus på, sa Nevland.  I debatten fikk fylkestyret skryt for sin jobb mot lokallaga, og at det var god kontakt fylkeslag-lokallag. Norsvin sentralt fikk også skryt for den korte veien det var fra et lokallag til Norsvin på Hamar.

Samtidig var det mange som tok opp problemene de hadde med feil på brannvarslingsanleggene. En hadde følgende kommentar: – Hvis så mange har feil med anlegget, er det merkelig at Elotek sier at det er første gang de hører om dette? – Etter nok et innlegg med fokus brannvarsling tok Sem Garborg fra Time ordet:

– Det er for mye svinekjøtt på markedet. Hvorfor bruker da alle tid på å snakke om brannvarslingsanleggene sine. Det synes jeg ikke vi skal bruke årsmøtet til, sa Garborg. Det ble latter i salen, men også mer fokus på overproduksjon. – Selv om tida er mot oss, opplevde jeg årsmøtet og innspillene som veldig positive og kreative, oppsummerte Egeland til Svin etter møtet.