Stikkord

Bla i arkivet

Kjøttpriser

Det er stor lettelse å spore hos svineprodusentene. Etter en sjeldent lang downperiode kom endelig prisene på målprisnivå. Nå frykter mange at dette skal provosere fram økte konsesjonsgrenser.

Over tusen mennesker sto i kø på Narinkens torg i Helsinki da finske bønder solgte rugbrød, kjøtt, poteter og egg til samme pris som bonden får for produktene sine.

Det gjennomsnittlige dekningsbidraget for alle månedene i 2010 i Svins Grisebørsen ble 233 kroner per slaktegris.  

– Smågrisprodusentene kan ikke levere rått og røti. Det må stilles visse minimumskrav, og avregningen må stå i forhold til det, mener leder Ole Dobloug i Norsvins nyoppnevnte Slaktegrisforum.  

Mat har blitt rimeligere i Norge. Dette gjelder ikke minst kjøttprisene.