Publisert: 19.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjøttprisene ned 3,4 prosent

Mat har blitt rimeligere i Norge. Dette gjelder ikke minst kjøttprisene.

 


Kjøttprisene ned 3,4 prosent

Mat har blitt rimeligere i Norge. Dette gjelder ikke minst kjøttprisene.

 

Fra desember 2009 til desember 2010 gikk forbrukerprisindeksen for mat og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,5 prosent. Størst prisnedgang var det på kjøtt som gikk ned med 3,4 prosent. Forbrukerprisindeksen for mat og alkoholfrie drikkevarer var imidlertid uendret fra november 2010 til desember 2010. Til sammenligning økte den totale konsumprisindeksen i samme periode med 1,1 prosent (fra november til desember 2010). I løpet av de siste 12 månedene (desember 2009 til desember 2010), har den totale konsumprisindeksen økt med 2,8 prosent. Forbrukerprisnedgangen var som sagt størst på kjøtt som gikk ned med 3,4 prosent (desember 2009 til desember 2010). Men også prisen på egg gikk ned med 1,8 prosent, og prisen på frukt og grønt gikk ned med 1,6 prosent fra desember 2009 til desember 2010.

(kilde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning)