Publisert: 01.03.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Flere som opplever dette

– Smågrisprodusentene kan ikke levere rått og røti. Det må stilles visse minimumskrav, og avregningen må stå i forhold til det, mener leder Ole Dobloug i Norsvins nyoppnevnte Slaktegrisforum.

 


- Flere som opplever dette

– Smågrisprodusentene kan ikke levere rått og røti. Det må stilles visse minimumskrav, og avregningen må stå i forhold til det, mener leder Ole Dobloug i Norsvins nyoppnevnte Slaktegrisforum.

 

– Er det mange slaktegrisprodusenter som opplever å se så store forskjeller som slaktegrisprodusenten vi forteller om i denne reportasjen, Ole Dobloug?- Jeg tror dessverre at mange opplever dette, særlig når det er litt lite gris i markedet. Da er det liksom lettere å ta det en får av smågriser, men kvaliteten på smågrisene skal ikke variere avhengig av om det er for mye eller for lite smågriser i markedet. Statusen på en helsegris skal være slik og sånn, og den skal avregnes etter det. I dag opplever vi slaktegrisprodusenter altfor store avvik mellom enkeltdyr både når det gjelder vekt, helse og andre viktige produksjonsforutsetninger. Noen ganger kommer det skrapgriser fra kullet før, sammen med ellers friske og rasktvoksende griser, sier Dobloug.Han sier at det er fint for slaktegrisprodusenter å ha avtaler om direkte leveranser fra en og samme smågrisprodusent, men slike avtaler er også med på å skape et avhengighetsforhold. Du holder kanskje kjeft når det kommer tre dårlige griser den ene gangen. Men så kommer det flere neste gang, og det er ikke alltid like enkelt å lufte frustrasjonene. Han etterlyser bedre kontroll av både vekter og helsekvalitet. En helsegris er ikke en helsegris. – Akkurat nå står jeg og sorterer poteter. Vi tar prøver og sikrer oss at kjøperne betaler riktig pris for riktig kvalitet. Slik er det også når jeg som slaktegrisprodusent skal selge slaktene mine. Jeg får trekk og tillegg avhengig av kvalitet. Men det trengs også en helt annen kontroll av smågrisene som selges videre i dagens system. Vi trenger mye bedre produktinformasjon om de dyra som vi kjøper til millioner av kroner. Bedre dokumentasjon gjør det også enklere for dyrlegen å stille riktige diagnoser og dermed gi bedre behandling ved behov, sier Ole Dobloug i Ringsaker.