Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svineprodusentene er lettet

Det er stor lettelse å spore hos svineprodusentene. Etter en sjeldent lang downperiode kom endelig prisene på målprisnivå. Nå frykter mange at dette skal provosere fram økte konsesjonsgrenser.


Svineprodusentene er lettet

Det er stor lettelse å spore hos svineprodusentene. Etter en sjeldent lang downperiode kom endelig prisene på målprisnivå. Nå frykter mange at dette skal provosere fram økte konsesjonsgrenser.

Svin har snakket med noen tilfeldig utvalgte produsenter med litt forskjellig produksjon og geografi. Vi stilte dem disse tre spørsmålene; 1. Hva betyr prisoppgangen for deg som produsent? 2. Hva tror du om markedet framover? 3. Frykter du en konsesjonsøkning? Petter Hystad, Rakkestad, Østfold. Slaktegrisproduksjon. 

1. – Dette betyr nok aller mest for smågrisprodusentene. Selv håper jeg på 50 kroner økning i dekningsbidrag per slaktegris.

2. -Det har vært en flott grillsommer, men jeg er usikker på marked og forbruk framover. Uansett gjelder det for kjøttbransjen å følge opp med produktutvikling.

3. -Høyere konsesjonsgrenser er ikke hva vi ønsker oss nå. Det kan likevel komme. Med svært høye byggekostnader trenger ikke virkningen være katastrofal. Noen vil likevel bygge, men hvor mange avhenger av økonomien i svineproduksjonen, miljøregler og muligheter for tilskudd. Bjørn Ståle Bekkeheien, Hå, Rogaland. Smågrisproduksjon.  1. – Den betyr at vi kan leve normalt igjen. Den svake økonomien vi har hatt lenge nå merkes i pengekassa. Vi har også melkeproduksjon, så for min del har det ikke vært kritisk, men det har jo ikke vært rom for nyinvesteringer. 2. – Det er vanskelig å spå, men jeg håper at vi kan få det greit i noen år framover før vi møter overproduksjon igjen. Men vi vet hvor fort ting kan forandre seg. Vi har hatt en vanvittig flott grillsesong i sommer, og det har naturligvis bidratt positivt. Jeg har en følelse av at flere folk har fått smak for svinekjøtt igjen. Det er kanskje ikke så rart, for kyllingen smaker jo ingenting i forhold til grisen! 3. – Ja, jeg tror ikke Sylvi Listhaug er fornøyd med det hun har gjort med kylling- og melk. Om litt ser jeg ikke bort fra at forslaget om økte konsesjonsgrenser for gris også kommer. Men jeg tror ikke vi er tjent med det. Det er mange produsenter som har mye å gå på i forhold til å nå dagens konsesjonsgrenser. Det er også noe å gå på når det gjelder slaktevekter i forhold til å tilføre markedet nok kjøtt. Jeg tror ikke vi trenger nye konsesjonsgrenser, men jeg tror at det kommer. Marit Bjørnstad, Grue, Hedmark. Kombinert produksjon. 1. – Veldig bra! Vi har slitt med svak økonomi i mange år, så dette er veldig positivt. Vi svineprodusenter jobber veldig mye, og ofte på grensa til det idealistiske. Det har vært tøft lenge. 2. – Jeg håper sjølsagt på ei positiv utvikling, slik at vi som driver med svineproduksjon kan fortsette å gjøre det. Folk må ete mer gris, men det ser ut til at salget har gått bra i sommer. 3. – Ja, det gjør jeg. Jeg synes absolutt at det er greit slik det er i dag. Jeg er opptatt av god dyrevelferd og god helse, og jeg er ikke tilhenger av fabrikkproduksjon. Jeg er opptatt av at dyra skal ha det bra. Hvis vi får en større økning i konsesjonsgrensene nå så er det de som driver stort fra før som vil investere, bygge og satse. Vi andre som driver i mindre skala kommer nok i stor grad til å fortsette med det vi har. Så jeg synes det er greit som det er. Unn og Jan Terje Tråstad, Skjåk, Oppland. Formeringsbesetning. 1. – For oss som driver formeringsbesetning merkes nok ikke prisoppgangen like sterkt som hos kundene våre. Vi leverer veldig lite slaktegris. Men vi er naturligvis avhengig av å ha kunder som overlever med produksjonen sin, så slik sett er jo markedsbedringen en stor fordel. For oss har det egentlig vært ganske stabile livdyrpriser også i downperioden. Men vi skjønner og ser at den økonomiske downperioden har klemt skikkelig for en del produsenter. 2. – Jeg må innrømme at jeg ikke følger så godt med når det gjelder salg og priser framover, men jeg håper at det tar seg opp. På vegne av oss to som lever av dette så er jeg egentlig optimist. 3. – Ja. Jeg er skeptisk til økte konsesjonsgrenser, men jeg tror at det kommer. Det kan komme fortere enn vi aner også. Det statsråden kanskje glemmer er at storparten av oss som driver med dette er små. Vi som bor i utkantbygder som Skjåk sliter også med å finne spredeareal. Da hjelper det ikke om en ønsker å bygge for å utvide produksjonen. Jeg tror at kravene på miljøområdet vil bli minst like hardt fulgt opp i tida som kommer. Lars Talberg, Sarpborg, Østfold. Kombinert produksjon. 

 1. -Dette vil merkes tydelig i lommeboka. Økte kombitillegg nå i sommer drar i samme retning. Sommeren 2014 har vært svært bra for oss som svineprodusenter.

2. – I sommer har vi hatt kjempevær og en utrolig fin grillsommer. Her i Østfold tror jeg det har gitt en dobbel effekt. Det har vært fullt trøkk i lokalbutikken. Været har rett og slett vært for fint til at en drar på handletur til Sverige. Utviiklingen framover er vanskelig å spå, men tror vi dette er løst kan vi fort gå på en ny trøkk.

3. – Økte konsesjonsgrenser vil være svært uheldig, men kan komme. Vi frykter det fordi hver gang vi har hatt en konsesjonsøkning har det blitt etterfulgt av produksjonsøkning og problemer. Svinenæringa har stor produktivitetsvekst, og uten forbruksøkning er det ikke behov for nye purkeplasser.