Publisert: 01.03.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dekningsbidraget ble 233 kroner i fjor

Det gjennomsnittlige dekningsbidraget for alle månedene i 2010 i Svins Grisebørsen ble 233 kroner per slaktegris.

 


Dekningsbidraget ble 233 kroner i fjor

Det gjennomsnittlige dekningsbidraget for alle månedene i 2010 i Svins Grisebørsen ble 233 kroner per slaktegris.

 

I gjennomsnitt betalte slaktegrisprodusentene i fjor 608 kroner for hver smågris, pluss diverse tillegg på om lag 150 kroner, altså om lag 760 kroner per smågris. Dekningsbidragskalkylen inneholder inntekter minus variable kostnader, og regnes ut fra følgende hovedelementer;På inntektssiden er det slaktegrisoppgjør inkludert puljetillegg/kvantumsbonus. På utgiftssiden er det utgifter til smågriskjøp (inkl. puljetillegg, noroctillegg og lignende), fôr (tas ikke hensyn til evt. årsbonuser), og diverse variable kostnader som tap/dødelighet/husdyrforsikring (kr 26), utgifter veterinær/medisiner/strø (kr 25), og renter på variable kostnader som for eksempel forskuttering av innkjøpte smågriser og fôr (kr 24). Sum diverse kostnader blir dermed cirka 75 kroner per slaktegris. Da kommer en fram til dekningsbidrag uten tilskudd. Men i Grisebørsen legger vi til produksjonstillegget, som fratrukket bunnfradraget utgjør kr 18 per slaktegris.