Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kyllingkjøtt på offensiven

Markedet for kyllingkjøtt vokser med stor fart. For inneværende år er det beregnet en samlet salgsvekst på om lag 12 prosent, og optimismen i kyllingprodusentenes rekker er stor.


Kyllingkjøtt på offensiven

Markedet for kyllingkjøtt vokser med stor fart. For inneværende år er det beregnet en samlet salgsvekst på om lag 12 prosent, og optimismen i kyllingprodusentenes rekker er stor.

 

Mange forventer nok en salgsvekst for kylling på minst dette nivået også til neste år. Selv om det fortsatt er et godt stykke igjen til svinekjøttets nærmere 120 millioner kilo i volum, så er det kyllingen som vokser med størst hastighet. Det er nok også den som gir svinekjøttet størst konkurranse i ferskvarediskene sammenliknet med storfe og sau/lam. Det har gått litt tregere for kalkunen.

Ved inngangen til 2007 er situasjonen for lam nokså spesiell. Det pleier vanligvis å være 1000 tonn lammekjøtt på lager pluss en del lår ved årsskiftet, men slik er det ikke i år. Det kan faktisk bli spørsmål om å importere lam ganske fort. Det er også underskudd på storfe, slik at svineprodusentene kan gå mot et scenario til våren hvor økte målpriser på storfe og sau/lam kan bli veid opp mot reduksjon i målprisen på svinekjøtt. Men dette blir som kjent en avveining som avtalepartene i jordbruksoppgjøret skal trekke tau om.

For svinekjøttet er situasjonen nå slik; Produksjon og tilførsler av svinekjøtt ser ut til å bli fem prosent høyere enn året før. Det vil gi ny produksjonsrekord i år igjen. Salget er derimot ikke like sprekt. Kanskje blir salgsveksten på årsbasis én prosent, i hvert fall med konstante lagre i industrien. Salget kan bli noe høyere, men neppe over to prosent. Salget ser med andre ord ut til å bli lavere enn de to prosentene som var prognosert ved inngangen til året.

Det er også uklart hva som skjer med omsetningsavgiften etter nyttår. Det som er klart er at de eksisterende produksjonsregulerende tiltakene løper videre som før inntil noe nytt er bestemt. Omsetningsrådet skal på sitt ekstraordinære møte i januar ta stilling til spørsmålet om gradert omsetningsavgift, med sikte på at nytt vedtak skal være operativt fra 1. mars.

Det ble som kjent foreslått for Omsetningsrådet en omsetningsavgift på kr 2 per kg for gris under 75 kilo. For gris mellom 75 og 80 kilo var forslaget kr 3 per kg. Gris i vektintervallet 80–85 kg skulle belastes med omsetningsavgift på kr 3,50 per kilo, mens gris over 85 kilo skulle trekkes fire kroner kiloen.

Dette forslaget skapte mye rabalder hos enkelte av de private slakteriene som har spesialisert seg på tunge slakt. De mente at det ville gjøre det umulig å produsere stor gris. Statens landbruksforvaltning ønsket derfor å moderere graderingen for å gjøre det lettere for tyngre slakt som det er avsetning for i markedet. Markedsregulator Gild Norsk Kjøtt jobber nå med å moderere forslaget, men ingen vet hva som blir det endelige utfallet. Det vil først bli klart etter Omsetningsrådets januarmøte.

Gilde Norsk Kjøtt har tapt en del tilførsler på førstehåndsleddet. SLFs rullerende oversikt viser at kjøttsamvirket de siste 12 månedene har hatt en markedsandel på tilførsler på 74,7 prosent for storfe, 71,2 prosent for gris, og snaut 70 prosent for sau/lam. Det er særlig når det gjelder gris og sau/lam at markedsregulator har tapt markedsandeler de siste par åra.