Stikkord

Økonomi

Gjødselforskrift fortsatt i det blå

Publisert: 24.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Jobben med ny gjødselforskrift synes fortsatt å være et godt stykke unna en løsning.

Lokalmat i Tigerstaden

Publisert: 17.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

For 11. gang samlet norske lokalmatprodusenter seg i Oslo sentrum medio september. Matstreif er en av landets største matfestivaler.

Ribbe i stekepose

Publisert: 16.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

I høst vil Gilde gjøre det lettere å lykkes med produkter som noen synes det kan være vanskelig å få til. Blant annet kommer ribba i stekepose.

Årets beste svineprodusenter

Publisert: 17.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Mange oppnådde svært gode produksjonsresultater i Ingris i 2014. Det ble et historisk godt resultat med 31,6 beregna avvente i smågrisproduksjonen. Vinneren hevet resultatet med 1,9 griser sammenliknet med året før.

Svin og fjørfe dreg veksten

Publisert: 11.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Den samla produksjonen av kjøt i verda vil auke med dryge ein prosent i 2015. Det syner ein ny prognose frå FAO. Produksjonsauke for svin og fjørfe driv veksten i den globale produksjonen.

Stortinget avgjør markedsreguleringen

Publisert: 11.08.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Det var et tredelt utvalg som la fram utredningen om markedsbalanseringen i jordbruket i juni. Utredningen er nå sendt ut på høring med 16. oktober som høringsfrist.