Stikkord

Økonomi

På Storborg Nedre går slaktegrisen i en ombygd låve og fjøs. Det var en dyr løsning i 1998. Bygningskostnadene ble likevel ikke høyere enn dagens nybygg.

Nortura starter arbeidet med å redusere administrasjonen i konsernet. Ambisjonen er å kutte 300 av 820 årsverk.

Nortura Proff gikk av med seieren for Årets produkt under kunde- og leverandørtreffet for storhusholdning og servicehandel 5. januar.

Det ventes økt overskudd av svinekjøtt i markedet til neste år. Men et totalt overskudd på 1750 tonn svinekjøtt regnes for å være håndterbart.

Stadig flere franske kommuner sier nei til at jødiske og muslimske barn i skolen skal kunne reservere seg mot svinekjøtt i lunsjen.

God effektivitetsutvikling, økte priser på smågris og slakt, samt økte slaktevekter har gitt en etterlengtet lønnsomhetsforbedring i de ulike produksjonene, tross kostnadsvekst. Det er håp om at denne lønnsomheten opprettholdes