Stikkord

Økonomi

– Vi har hatt syv år med negative nettoinvesteringer i svineproduksjonen. Det betyr at effektiviteten reduseres, og dermed lønnsomheten og evnen til å betale for seg.

Jobben med ny gjødselforskrift synes fortsatt å være et godt stykke unna en løsning.

For 11. gang samlet norske lokalmatprodusenter seg i Oslo sentrum medio september. Matstreif er en av landets største matfestivaler.

I høst vil Gilde gjøre det lettere å lykkes med produkter som noen synes det kan være vanskelig å få til. Blant annet kommer ribba i stekepose.

Mange oppnådde svært gode produksjonsresultater i Ingris i 2014. Det ble et historisk godt resultat med 31,6 beregna avvente i smågrisproduksjonen. Vinneren hevet resultatet med 1,9 griser sammenliknet med året

Den samla produksjonen av kjøt i verda vil auke med dryge ein prosent i 2015. Det syner ein ny prognose frå FAO. Produksjonsauke for svin og fjørfe driv veksten i