Stikkord

Fôring og stell

Omtrent hvert femte år er det problemer med høgt innhold av mykotoksiner i norsk korn grunnet åkermuggsoppen Fusarium. I havre er problemene størst, dernest kommer bygg og så hvete.

Danmark har hatt en beskjeden reduksjon i antall fôrenhenter per kg tilvekst siden 1993. En gjennomgang av 200 danske besetninger skal kartlegge hvilke faktorer som har størst betydning for å

Det er små marginer i slaktegrisproduksjonen. Redusert fôrforbuk, rimelig fôring og god helse er nøkkelstikkord om dekningsbidraget skal styrkes. Morten Børke legger nå om drifta i håp om lavere arbeids-

Noen århundrer etter at den ble utkonkurrert av poteten, er jordskokken på full fart tilbake.

– Når vi bruker Mycofix i noe av fôret til Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA), så skyldes det ønsker og krav i markedet. Det er ikke faglig begrunnet, sier Hallgeir Sterten