Publisert: 21.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fakta om Fusarium


Fakta om Fusarium

 

Aksfusariose er en utbredt og destruktiv soppsjukdom (feltsopp) på korn som forårsakes av ulike arter av Fusarium. Mange Fusarium-arter kan produsere soppgifter (mykotoksiner) som kan være helseskadelig for både mennesker og dyr. Per i dag finnes ingen tilfredsstillende metoder for å hindre angrep av aksfusariose, og det er ikke mulig å fjerne eventuelle toksiner ved behandling av kornet.

Fusarium utvikles særlig godt under fuktige forhold, og redusert jordarbeiding og ensidig korndyrking er viktige årsaker til at aksfusariose og utvikling av toksiner har økt. Det kan være store variasjoner i angrep av Fusarium og innhold av toksiner i høsta korn fra år til år og mellom lokaliteter, og mellom åkre. I en del norske kornpartier høsta 2004, særlig havre, ble det påvist betydelige mengder av arten Fusarium graminearum og uvanlig høye verdier av mykotoksiner. Også i korn fra 2005, særlig havre, er det påvist til dels høye forekomster av toksinene T-2 og HT-2.

Mer om mykotoksiner i korn kan du lese på side 14 og 15 i Svin nr 10/2005. I tillegg til Bioforsk Plantehelse, er følgende selskaper og institusjoner med i prosjektet: Felleskjøpet, Norgesfôr, Unikorn, Nordisk korn, Fiskå Mølle, Bayer Crop Science, Kimen Såvarelaboratoriet, Food Diagnostics, Mattilsynet. I tillegg kommer andre nordiske/internasjonale samarbeidspartnere.